خانهاخبار

بهای امروز سیم‌کارت‌های دائمی و اع…

بهای امروز سیم‌کارت‌های دائمی و اعتباری

گروه خبری GSM: در اولین روز هفته انواع سیم‌کارت‌ها بدون نوسان قیمت در اختیار خریداران قرار گرفتند...

۱۳۸۹/۵/۱۶

گروه خبری GSM: بهای سیم‌کارت‌هایی همچون دائمی و اعتباری در اولین روز از هفته جاری بدون نوسان قیمت در اختیار خریداران قرار گرفت

به گزارش موبنا، در پی شرایط فعلی‌، بهای تمامی سیم‌کارت‌های موجود در بازار با ثبات قیمت مشخص در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد.

بهای سیم‌کارت‌های دائمی و اعتباری موجود در بازار تلفن همراه به شرح زیر است:

در حال حاضر سیم‌کارت کارکرده کد "1"  همراه  اول که از قدیمی‌ترین کدهای این اپراتور به شمار می‌آید با متوسط بهای 600 هزار تومان به فروش می‌رسد.

البته شماره‌های رند و مرتب این کد با قیمت‌های بالاتر و تا سقف 900 هزار تومان نیز عرضه می‌شود.
سیم‌کارت‌های صفر همراه اول با کد‌های "2" ،"3" و "4"  هم به ترتیب به بهای تقریبی 650، 580 و 410 هزار تومان در بازار تلفن همراه به فروش می‌رسند.

همچنین سیم‌کارت‌های صفر کدهای "5"،"6"،"7" و "8" نیز به ترتیب با حدود قیمت 390، 370‌، 350 و 310 هزار تومان فروخته می‌شوند.

سیم‌کارت‌های کارکرده کدهای  "2"،"3"، "4"، "5"، ""6،"7" و "8"  نیز به ترتیب با حدود قیمت 390، 330، 270، 250، 240‌،230  و 220 هزار تومان به فروش می‌رسند.

همچنین سیم‌کارت‌های 0910 همراه اول نیز به نرخ دولتی 123 هزار و 600 تومان در مراکز امور مشترکین عرضه می‌شوند.

در همین حال سیم‌کارت‌های اعتباری همراه اول که با قیمت دولتی 22 هزار و 600 تومان و در بازار آزاد با بهای 30 هزار تومان در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد.

تاکنون سه اپراتور ملی همراه اول، تالیا و اپراتور MTN به همراه اپراتورهای محلی کیش و اسپادان در مجموع حدود 50 میلیون سیم‌کارت اعتباری و دائمی در بازار عرضه کرده‌اند.

گروه خبری GSM: بهای سیم‌کارت‌هایی همچون دائمی و اعتباری در اولین روز از هفته جاری بدون نوسان قیمت در اختیار خریداران قرار گرفت

به گزارش موبنا، در پی شرایط فعلی‌، بهای تمامی سیم‌کارت‌های موجود در بازار با ثبات قیمت مشخص در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد.

بهای سیم‌کارت‌های دائمی و اعتباری موجود در بازار تلفن همراه به شرح زیر است:

در حال حاضر سیم‌کارت کارکرده کد "1"  همراه  اول که از قدیمی‌ترین کدهای این اپراتور به شمار می‌آید با متوسط بهای 600 هزار تومان به فروش می‌رسد.

البته شماره‌های رند و مرتب این کد با قیمت‌های بالاتر و تا سقف 900 هزار تومان نیز عرضه می‌شود.
سیم‌کارت‌های صفر همراه اول با کد‌های "2" ،"3" و "4"  هم به ترتیب به بهای تقریبی 650، 580 و 410 هزار تومان در بازار تلفن همراه به فروش می‌رسند.

همچنین سیم‌کارت‌های صفر کدهای "5"،"6"،"7" و "8" نیز به ترتیب با حدود قیمت 390، 370‌، 350 و 310 هزار تومان فروخته می‌شوند.

سیم‌کارت‌های کارکرده کدهای  "2"،"3"، "4"، "5"، ""6،"7" و "8"  نیز به ترتیب با حدود قیمت 390، 330، 270، 250، 240‌،230  و 220 هزار تومان به فروش می‌رسند.

همچنین سیم‌کارت‌های 0910 همراه اول نیز به نرخ دولتی 123 هزار و 600 تومان در مراکز امور مشترکین عرضه می‌شوند.

در همین حال سیم‌کارت‌های اعتباری همراه اول که با قیمت دولتی 22 هزار و 600 تومان و در بازار آزاد با بهای 30 هزار تومان در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد.

تاکنون سه اپراتور ملی همراه اول، تالیا و اپراتور MTN به همراه اپراتورهای محلی کیش و اسپادان در مجموع حدود 50 میلیون سیم‌کارت اعتباری و دائمی در بازار عرضه کرده‌اند.