خانهاخبار

آخرین قیمت گوشی‌های سامسونگ در باز…

آخرین قیمت گوشی‌های سامسونگ در بازار ایران (دی ۱۴۰۲)

برند سامسونگ از نام‌های شناخته شده و پرطرفدار در کشورمان بوده که این شهرت و محبوبیت را مدیون سری موبایل گلکسی است. در ادامه شاهد آخرین قیمت محصولات این شرکت خواهیم بود.

۱۴۰۲/۹/۱۴
Samsung-galaxy-s23-family gsm-ir.jpg
نام محصولحافظهرمقیمت (تومان)
گلکسی اس ۲۳ اولترا۲۵۶۸موجودی بازار بسیار کم است
۲۵۶۱۲۴۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان
۵۱۲۱۲۵۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان
گلکسی اس ۲۳ پلاس۲۵۶۸۴۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان
۵۱۲۸موجودی بازار بسیار کم است
گلکسی اس ۲۳۱۲۸۸موجودی بازار بسیار کم است
۲۵۶۸۴۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان
گلکسی زد فولد ۴۵۱۲۱۲۶۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان
۲۵۶۱۲۵۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان
گلکسی زد فولد ۳۵۱۲۱۲موجودی بازار بسیار کم است
۲۵۶۱۲موجودی بازار بسیار کم است
گلکسی اس ۲۲ اولترا۵۱۲۱۲۴۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان
۲۵۶۱۲۴۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان
۲۵۶۸موجودی بازار بسیار کم است
گلکسی اس ۲۲ پلاس۲۵۶۸۴۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان
۱۲۸۸موجودی بازار بسیار کم است
گلکسی اس ۲۲۲۵۶۸۳۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان
۱۲۸۸۳۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان
گلکسی زد فلیپ ۴۵۱۲۸موجودی بازار بسیار کم است
۲۵۶۸۳۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان
گلکسی نوت ۲۰ اولترا۲۵۶۸موجودی بازار بسیار کم است
گلکسی اس ۲۱ اف ای۲۵۶۸۱۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان
۱۲۸۸ ۱۸/۷۰۰/۰۰۰ تومان
گلکسی اس ۲۰ اف ای۲۵۶۸موجودی بازار بسیار کم است
گلکسی A73۲۵۶۸۲۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان
۱۲۸۸موجودی بازار بسیار کم است
۱۲۸۶موجودی بازار بسیار کم است
گلکسی A54۲۵۶۸۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
۱۲۸۸۱۴/۱۰۰/۰۰۰ تومان
گلکسی A53۲۵۶۸ ۱۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان
۱۲۸۸۱۳/۱۰۰/۰۰۰ تومان
۱۲۸۶۱۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان
گلکسی M53۱۲۸۸۱۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان
۱۲۸۶۱۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان
گلکسی A34۲۵۶۸۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان
۱۲۸۸۱۰/۴۰۰/۰۰۰ تومان
۱۲۸۶۹/۶۵۰/۰۰۰  تومان
گلکسی A33 5G۱۲۸۸۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان
۱۲۸۶۱۰/۶۰۰/۰۰۰ تومان
گلکسی M33۱۲۸۸۱۰/۶۰۰/۰۰۰ تومان
گلکسی A24۱۲۸۸۸/۱۵۰/۰۰۰ تومان
۱۲۸۶۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان
۱۲۸۴۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان
گلکسی A23۱۲۸۶موجودی بازار بسیار کم است
۱۲۸۴ ۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان 
۶۴۴۶/۸۴۰/۰۰۰۰ تومان
گلکسی A14 4G۶۴۴۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان
۱۲۸۶۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان
گلکسی A14 5G۶۴۴۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان
۱۲۸۴۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان
۱۲۸۶۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان
گلکسی A13۱۲۸۶موجودی بازار بسیار کم است
۱۲۸۴۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان
۶۴۴۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان
گلکسی F13۶۴۴۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان
گلکسی A04s۱۲۸۴۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان
۶۴۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
۳۲۳۴/۳۰۰/۰۰۰  تومان
گلکسی A04e۶۴۳۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان
۳۲۳۳/۶۰۰/۰۰۰  تومان
گلکسی A03 Core۳۲۲۳/۳۵۰/۰۰۰ تومان
گلکسی A03۳۲۳موجودی بازار بسیار کم است
۳۲۴موجودی بازار بسیار کم است
۶۴۴۴/۶۰۰/۰۰۰ نومان
۱۲۸۴موجودی بازار بسیار کم است