خانهاخبار

مکان‌یاب جدید بلک‌بری، بی‌نیاز از …

مکان‌یاب جدید بلک‌بری، بی‌نیاز از GPS

گروه خبری GSM: بلک‌بری‌ها در فواصل خاص می‌توانند بدون‌نیاز به GPS از داده‌های مکان‌یابی استفاده کنند...

۱۳۸۹/۵/۴

گروه خبری GSM: کمپانی RIM به تازگی قابلیتی جدید را برای سرویس Locate Service  خود معرفی کرده است.

گوشی‌های بلک‌بری از این پس برای تبادل داده‌های مکان‌یابی می‌توانند، به جای ماهواره‌های GPS، از طریق قابلیت هرم‌های اپراتوری برج‌های مخابراتی اسفاده کنند.

هرم‌های اپراتوری برج‌های مخابراتی بنا به ماهیت خود از دقت پایینی برخوردارند با این حال داده‌های مکان‌یابی دقت آنها در انتقال و هدایت داده به مکان‌ها و فواصل نزدیک به اندازه کافی بالا است.

با این قابلیت جدید، کاربران گوشی‌های بلک‌بری حتی زمانی که ارتباط با یک ماهواره GPS امکانپذیر نیست هم می‌توانند به داده‌های سرویس مکان‌یابی دسترسی داشته باشند.

به گفته RIM، این سرویس مکان‌یاب جغرافیایی ‌به برنامه‌نویسان این امکان را می‌دهد سرویس‌ها و نرم‌افزاری موقعیت‌یابی را طراحی کنند که درغیاب GPS هم می‌توانند کار کنند.

مکان‌یاب مورد بحث روی نسخه‌های 5.0 و بالاتر سیستم‌عامل بلک‌بری عمل می‌کند.

دسترسی به قابلیت فوق به زودی در سرویس نقشه‌های بلک‌بری نیز امکانپذیر خواهد بود.

گروه خبری GSM: کمپانی RIM به تازگی قابلیتی جدید را برای سرویس Locate Service  خود معرفی کرده است.

گوشی‌های بلک‌بری از این پس برای تبادل داده‌های مکان‌یابی می‌توانند، به جای ماهواره‌های GPS، از طریق قابلیت هرم‌های اپراتوری برج‌های مخابراتی اسفاده کنند.

هرم‌های اپراتوری برج‌های مخابراتی بنا به ماهیت خود از دقت پایینی برخوردارند با این حال داده‌های مکان‌یابی دقت آنها در انتقال و هدایت داده به مکان‌ها و فواصل نزدیک به اندازه کافی بالا است.

با این قابلیت جدید، کاربران گوشی‌های بلک‌بری حتی زمانی که ارتباط با یک ماهواره GPS امکانپذیر نیست هم می‌توانند به داده‌های سرویس مکان‌یابی دسترسی داشته باشند.

به گفته RIM، این سرویس مکان‌یاب جغرافیایی ‌به برنامه‌نویسان این امکان را می‌دهد سرویس‌ها و نرم‌افزاری موقعیت‌یابی را طراحی کنند که درغیاب GPS هم می‌توانند کار کنند.

مکان‌یاب مورد بحث روی نسخه‌های 5.0 و بالاتر سیستم‌عامل بلک‌بری عمل می‌کند.

دسترسی به قابلیت فوق به زودی در سرویس نقشه‌های بلک‌بری نیز امکانپذیر خواهد بود.