خانهاخبار

اعطای جایزه ملی سنجش اصلی وب به هم…

اعطای جایزه ملی سنجش اصلی وب به همراه اول

گروه خبری GSM: همراه اول جایزه ملی وب در سنجش اصلی را دریافت کرد...

۱۳۸۹/۴/۳۰

گروه خبری GSM: در دومین دوره "جایزه ملی وب" از 14 وب گاه برتر تقدیر و همراه اول در بخش اصلی "خدمات تراکنش مالی" بعنوان وب گاه برتر معرفی شد.

به گزارش موبنا به نقل از روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار ایران، عصر روز سه شنبه 29 تیر در دومین جشنواره ارزیابی وب‌گاه‌های دولتی که در سالن همایش‌های بین المللی صدا و سیما برگزار شد، از بین 547 دستگاه شرکت کننده، 14 وب گاه برتر معرفی شدند.

 در این جشنواره که در سه بخش اصلی و سه بخش ویژه برگزار شد، وب گاه همراه اول در بخش اصلی خدمات تراکنش مالی پس از بانک ملی ایران در رتبه دوم قرار گرفت.  

کمیته علمی این جشنواره در سه بخش اصلی خدمات تعاملی سازمانی، خدمات تراکنش مالی، خدمات اطلاع‌رسانی و سه بخش ویژه وب گاه جامع‌، امنیت وب گاه و پاسداشت خط و زبان فارسی‌، وب‌گاه‌های برتر را معرفی کرد.  

وب‌گاه شرکت پست نیز در بخش اصلی خدمات تعاملی سازمانی در جایگاه دوم قرار گرفت و بدین ترتیب، وب‌گا‌ه‌‌های همراه اول و شرکت پست وب‌گاه‌های حوزه ICT بودند که در این جشنواره موفق به دریافت جایزه ملی وب شدند.

گروه خبری GSM: در دومین دوره "جایزه ملی وب" از 14 وب گاه برتر تقدیر و همراه اول در بخش اصلی "خدمات تراکنش مالی" بعنوان وب گاه برتر معرفی شد.

به گزارش موبنا به نقل از روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار ایران، عصر روز سه شنبه 29 تیر در دومین جشنواره ارزیابی وب‌گاه‌های دولتی که در سالن همایش‌های بین المللی صدا و سیما برگزار شد، از بین 547 دستگاه شرکت کننده، 14 وب گاه برتر معرفی شدند.

 در این جشنواره که در سه بخش اصلی و سه بخش ویژه برگزار شد، وب گاه همراه اول در بخش اصلی خدمات تراکنش مالی پس از بانک ملی ایران در رتبه دوم قرار گرفت.  

کمیته علمی این جشنواره در سه بخش اصلی خدمات تعاملی سازمانی، خدمات تراکنش مالی، خدمات اطلاع‌رسانی و سه بخش ویژه وب گاه جامع‌، امنیت وب گاه و پاسداشت خط و زبان فارسی‌، وب‌گاه‌های برتر را معرفی کرد.  

وب‌گاه شرکت پست نیز در بخش اصلی خدمات تعاملی سازمانی در جایگاه دوم قرار گرفت و بدین ترتیب، وب‌گا‌ه‌‌های همراه اول و شرکت پست وب‌گاه‌های حوزه ICT بودند که در این جشنواره موفق به دریافت جایزه ملی وب شدند.