خانهاخبار

آغاز بهینه‌سازی دکل‌های موبایل در …

آغاز بهینه‌سازی دکل‌های موبایل در 15 استان

گروه خبری GSM: طرح بهینه‌سازی دکل‌های تلفن همراه در 15 استان کشور آغاز شد...

۱۳۸۹/۴/۲۱

گروه خبری GSM: شرکت ارتباطات سیار در راستای استفاده بهینه از شبکه تلفن همراه توسط منابع داخل کشور، بهینه‌سازی آنتن‌های موبایل را در دستور کار قرار داده است که در این راستا بهینه‌سازی دکل‌های موبایل در 15 استان کشور آغاز شد.

«هوشنگ همتی» پیمانکار بهینه‌سازی آنتن‌های همراه اول در گفت‌وگو با مهر تغییرات در ساخت و سازهای شهری را از جمله عواملی عنوان کرد که بهینه سازی آنتن‌های موبایل را الزامی می‌کند و گفت: همراه اول قصد دارد طبق ضوابط و طرح قرارداد از طریق منابع بخش خصوصی نسبت به بهینه سازی شبکه خود اقدام کند.

وی با بیان اینکه مناقصه بهینه سازی شبکه همراه اول در 15 استان اجرا شده و به چندین پیمانکار بخش خصوصی سپرده شده است ادامه داد: در این پروژه پارامترهایی چون کنترل سیستم، قدرت تشعشع و موفقیت نصب سایت‌های BTS مدنظر قرار گرفته که با توجه به اطلاعات مهندسی و نقشه‌های دیجیتالی از تغییرات جغرافیایی محیط، اندازه‌گیری عملکردی و تست میدانی شبکه انجام می‌شود.

همتی با تاکید بر اینکه استفاده بهینه از شبکه توسط منابع داخل کشور می‌‌تواند یکی از راهبردهای مهم برای توسعه موبایل باشد، گفت: بهینه‌سازی آنتن‌های BTS در سه استان ایلام، کرمانشاه و مازندران در حال انجام است که مجموع‌BTS های در دست بهینه سازی این سه استان حدود 900 آنتن است.

رئیس هیئت مدیره اسبق شرکت ارتباطات سیار با بیان اینکه در یک دوره یک ساله 600 آنتن همراه اول در این سه استان بهینه‌سازی شده است افزود: استراتژی همراه اول برای بهینه‌سازی استان مازندران به طور کامل به اتمام رسیده و تنها بهینه‌سازی 300 آنتن BTS باقی مانده است که تا پایان شهریورماه بهینه‌سازی تمامی آنتن‌های شبکه همراه اول در این سه استان به اتمام می‌رسد.

گروه خبری GSM: شرکت ارتباطات سیار در راستای استفاده بهینه از شبکه تلفن همراه توسط منابع داخل کشور، بهینه‌سازی آنتن‌های موبایل را در دستور کار قرار داده است که در این راستا بهینه‌سازی دکل‌های موبایل در 15 استان کشور آغاز شد.

«هوشنگ همتی» پیمانکار بهینه‌سازی آنتن‌های همراه اول در گفت‌وگو با مهر تغییرات در ساخت و سازهای شهری را از جمله عواملی عنوان کرد که بهینه سازی آنتن‌های موبایل را الزامی می‌کند و گفت: همراه اول قصد دارد طبق ضوابط و طرح قرارداد از طریق منابع بخش خصوصی نسبت به بهینه سازی شبکه خود اقدام کند.

وی با بیان اینکه مناقصه بهینه سازی شبکه همراه اول در 15 استان اجرا شده و به چندین پیمانکار بخش خصوصی سپرده شده است ادامه داد: در این پروژه پارامترهایی چون کنترل سیستم، قدرت تشعشع و موفقیت نصب سایت‌های BTS مدنظر قرار گرفته که با توجه به اطلاعات مهندسی و نقشه‌های دیجیتالی از تغییرات جغرافیایی محیط، اندازه‌گیری عملکردی و تست میدانی شبکه انجام می‌شود.

همتی با تاکید بر اینکه استفاده بهینه از شبکه توسط منابع داخل کشور می‌‌تواند یکی از راهبردهای مهم برای توسعه موبایل باشد، گفت: بهینه‌سازی آنتن‌های BTS در سه استان ایلام، کرمانشاه و مازندران در حال انجام است که مجموع‌BTS های در دست بهینه سازی این سه استان حدود 900 آنتن است.

رئیس هیئت مدیره اسبق شرکت ارتباطات سیار با بیان اینکه در یک دوره یک ساله 600 آنتن همراه اول در این سه استان بهینه‌سازی شده است افزود: استراتژی همراه اول برای بهینه‌سازی استان مازندران به طور کامل به اتمام رسیده و تنها بهینه‌سازی 300 آنتن BTS باقی مانده است که تا پایان شهریورماه بهینه‌سازی تمامی آنتن‌های شبکه همراه اول در این سه استان به اتمام می‌رسد.