خانهاخبار
سانسور SMS شروع شد.

سانسور SMS شروع شد.

به گزارش گروه خبری GSM، اخیراً در بسیاری از کشورهای اروپائی جنجالی بر سر سانسور SMS ها شروع شده است. برخی دولت های اروپائی SMS هائی نظیر SMS های خبری ........
۱۳۸۶/۳/۲۳
به گزارش گروه خبری GSM، اخیراً در بسیاری از کشورهای اروپائی جنجالی بر سر سانسور SMS ها شروع شده است. برخی دولت های اروپائی SMS هائی نظیر SMS های خبری و یا تبلیغاتی خاص را سانسور کرده و اجازه ارسال و یا دریافت آن ها را نمی دهند. همچنین برخی از وب سایت های اینترنتی توسط اوپراتورها فیلتر شده است. مطبوعات آزاد این کشورها در مورد این کار دولت ها موضعگیری کرده و آن را بر علیه پیشرفت تکنولوژی دانسته و سدی در مقابل موقعیت های جدید برای پیشرفت رسانه و اطلاع رسانی از طریق سرویس های جدید و تکنولوژی های جدید می دانند. حتی در برخی مناطق سرویس های دیگر نیز مثل GPRS فیلتر می شوند.
می توان پیش بینی کرد که به زودی فیلتر سازی و سانسور کردن این سرویس ها به ایران هم برسد. اما آیا واقعاً سانسور بعضی مطالب، بعضی عکس ها، بعضی سایت ها و ... لازم نیست ؟!
به گزارش گروه خبری GSM، اخیراً در بسیاری از کشورهای اروپائی جنجالی بر سر سانسور SMS ها شروع شده است. برخی دولت های اروپائی SMS هائی نظیر SMS های خبری و یا تبلیغاتی خاص را سانسور کرده و اجازه ارسال و یا دریافت آن ها را نمی دهند. همچنین برخی از وب سایت های اینترنتی توسط اوپراتورها فیلتر شده است. مطبوعات آزاد این کشورها در مورد این کار دولت ها موضعگیری کرده و آن را بر علیه پیشرفت تکنولوژی دانسته و سدی در مقابل موقعیت های جدید برای پیشرفت رسانه و اطلاع رسانی از طریق سرویس های جدید و تکنولوژی های جدید می دانند. حتی در برخی مناطق سرویس های دیگر نیز مثل GPRS فیلتر می شوند.
می توان پیش بینی کرد که به زودی فیلتر سازی و سانسور کردن این سرویس ها به ایران هم برسد. اما آیا واقعاً سانسور بعضی مطالب، بعضی عکس ها، بعضی سایت ها و ... لازم نیست ؟!

اخبار مشابه

برای ثبت نظر خود وارد حساب کاربری شوید.

دیدگاه‌ها (0 نظر)