خانهاخبار
بیش از نیمی از مشکلات کاربران موبایل مربوط به ساختار و تنظیمات گوشیهاست.

بیش از نیمی از مشکلات کاربران موبایل مربوط به ساختار و تنظیمات گوشیهاست.

به گزارش گروه خبری GSM، یک مطالعه جدید نشان می دهد که بیش از 47 درصد از تماس هایی که به منظور پشتیبانی فنی با اپراتورهای موبایل صورت می گیرد ........
۱۳۸۶/۱/۲۶
به گزارش گروه خبری GSM، یک مطالعه جدید نشان می دهد که بیش از 47 درصد از تماس هایی که به منظور پشتیبانی فنی با اپراتورهای موبایل صورت می گیرد تنها به پیکربندی و ساختار گوشی های موبایل مربوط می شود. این نقص های فنی گوشی ها موجب عدم امکان دسترسی به سرویس های دیتا مثل ایمیل، WAP یا MMS می شود.
بر اساس تحقیقی که بین 7 مرکز اروپایی صورت گرفته این نتیجه بدست آمد که بدون وجود سرویس های پیکربندی اتوماتیک ( که به مرکز پشتیبانی و خدمات موبایل ارسال تنظیمات پیکربندی گوشی را، از راه دور و از طریق هوا، به گوشی موبایل می دهد )، تلفن هایی که به این مراکز می شود بیش از 17 دقیقه برای تشخیص عیب و رفع آن طول می کشد و این دو برابر مدت زمان تماس هایی است که برای سوالات فنی صرف می شود.
بسیاری از سرویس های دیتا بدون هماهنگی با اپراتور و یا تنظیمات خاصی روی گوشی، قابل استفاده نیستند. همچنین این تنظیمات خاص ممکن است غیر دقیق باشند، از تاریخ گذشته باشند یا به تنظیمات شخصی بخصوصی نیاز داشته باشند. دسترسی ناهماهنگ و یا تنظیمات پیچیده این سرویس ها از نکات منفی ای هستند که هم به اپراتورها و هم به مشترکان ضرر می رساند. بیشترین سوالات فنی که از مراکز پشتیبانی پرسیده شده اند:
* 47 درصد مربوط به پیکربندی و تنظیمات گوشی موبایل و سرویس هایی نظیر WAP، MMS و ایمیل
* 25 درصد مربوط به اتصال PC ( کامپیوتر جیبی ) به Mobile modem
* 12 درصد مربوط به تنظیم همزمانی PIM
* 8 درصد مربوط به استفاده از برنامه ها
* 8 درصد مربوط به اتصال موبایل و PDA
به گزارش گروه خبری GSM، یک مطالعه جدید نشان می دهد که بیش از 47 درصد از تماس هایی که به منظور پشتیبانی فنی با اپراتورهای موبایل صورت می گیرد تنها به پیکربندی و ساختار گوشی های موبایل مربوط می شود. این نقص های فنی گوشی ها موجب عدم امکان دسترسی به سرویس های دیتا مثل ایمیل، WAP یا MMS می شود.
بر اساس تحقیقی که بین 7 مرکز اروپایی صورت گرفته این نتیجه بدست آمد که بدون وجود سرویس های پیکربندی اتوماتیک ( که به مرکز پشتیبانی و خدمات موبایل ارسال تنظیمات پیکربندی گوشی را، از راه دور و از طریق هوا، به گوشی موبایل می دهد )، تلفن هایی که به این مراکز می شود بیش از 17 دقیقه برای تشخیص عیب و رفع آن طول می کشد و این دو برابر مدت زمان تماس هایی است که برای سوالات فنی صرف می شود.
بسیاری از سرویس های دیتا بدون هماهنگی با اپراتور و یا تنظیمات خاصی روی گوشی، قابل استفاده نیستند. همچنین این تنظیمات خاص ممکن است غیر دقیق باشند، از تاریخ گذشته باشند یا به تنظیمات شخصی بخصوصی نیاز داشته باشند. دسترسی ناهماهنگ و یا تنظیمات پیچیده این سرویس ها از نکات منفی ای هستند که هم به اپراتورها و هم به مشترکان ضرر می رساند. بیشترین سوالات فنی که از مراکز پشتیبانی پرسیده شده اند:
* 47 درصد مربوط به پیکربندی و تنظیمات گوشی موبایل و سرویس هایی نظیر WAP، MMS و ایمیل
* 25 درصد مربوط به اتصال PC ( کامپیوتر جیبی ) به Mobile modem
* 12 درصد مربوط به تنظیم همزمانی PIM
* 8 درصد مربوط به استفاده از برنامه ها
* 8 درصد مربوط به اتصال موبایل و PDA

اخبار مشابه

برای ثبت نظر خود وارد حساب کاربری شوید.

دیدگاه‌ها (0 نظر)