خانهاخبار
فرانسوی ها 200 میلیون پیام کوتاه تبریک سال نو فرستادند

فرانسوی ها 200 میلیون پیام کوتاه تبریک سال نو فرستادند

بر اساس برآوردهای اپراتورهای تلفن همراه فرانسوی ، شمار SMSهای ارسالی سال نو در این کشور به بیش از 200 میلیون می رسد. به گزارش گروه خبری GSM، بر اساس آمارهای ........
۱۳۸۵/۱۰/۱۳
بر اساس برآوردهای اپراتورهای تلفن همراه فرانسوی ، شمار SMSهای ارسالی سال نو در این کشور به بیش از 200 میلیون می رسد.
به گزارش گروه خبری GSM، بر اساس آمارهای سه اپراتور تلفن همراه در فرانسه با ادامۀ ارسال SMSهای تبریک سال نو، انتظار می رود شمار این SMSها به بیش از 200 میلیون برسد. با توجه به آمار 170 میلیونی پیام های ارسالی سال گذشته، اپراتورهایی مانند Orange پیش بینی کرده اند که این میزان در عید امسال چند برابر شود.
اپراتور Orange در اول ژانویه 2006، 76 میلیون SMS و 100 میلیون تماس را ثبت کرده بود که همزمان با اپراتورهای فرانسوی، راه کارهایی مانند نگه داری SMSها برای چند دقیقه قبل از فرستادن آن ها را برای جلوگیری از افزایش ترافیک ارسال پیام کوتاه و رساندن تمامی آن ها به مقصد اتخاذ کرده است.
وزارت بهداشت فرانسه نیز با استفاده از زمان عید و روشن بودن بیشتر تلفن های همراه با ارسال MMS به 70 هزار و 900 مشترک تلفن همراه از آن ها خواسته تا با ترک سیگار بهترین تصمیم سال 200 را بگیرند!
بر اساس برآوردهای اپراتورهای تلفن همراه فرانسوی ، شمار SMSهای ارسالی سال نو در این کشور به بیش از 200 میلیون می رسد.
به گزارش گروه خبری GSM، بر اساس آمارهای سه اپراتور تلفن همراه در فرانسه با ادامۀ ارسال SMSهای تبریک سال نو، انتظار می رود شمار این SMSها به بیش از 200 میلیون برسد. با توجه به آمار 170 میلیونی پیام های ارسالی سال گذشته، اپراتورهایی مانند Orange پیش بینی کرده اند که این میزان در عید امسال چند برابر شود.
اپراتور Orange در اول ژانویه 2006، 76 میلیون SMS و 100 میلیون تماس را ثبت کرده بود که همزمان با اپراتورهای فرانسوی، راه کارهایی مانند نگه داری SMSها برای چند دقیقه قبل از فرستادن آن ها را برای جلوگیری از افزایش ترافیک ارسال پیام کوتاه و رساندن تمامی آن ها به مقصد اتخاذ کرده است.
وزارت بهداشت فرانسه نیز با استفاده از زمان عید و روشن بودن بیشتر تلفن های همراه با ارسال MMS به 70 هزار و 900 مشترک تلفن همراه از آن ها خواسته تا با ترک سیگار بهترین تصمیم سال 200 را بگیرند!

اخبار مشابه

برای ثبت نظر خود وارد حساب کاربری شوید.

دیدگاه‌ها (0 نظر)