خانهاخبار
همراه اول به 400 سايت ديگر در تهران نياز دارد

همراه اول به 400 سايت ديگر در تهران نياز دارد

گروه خبری GSM: معاون طرح و مهندسی شركت ارتباطات سیار گفت: تهران علاوه بر سایت‌های منصوبه موجود، به 400 سایت BTS دیگر نیاز دارد.
۱۳۸۷/۱/۱۷

گروه خبری GSM: معاون طرح و مهندسی شركت ارتباطات سیار گفت: تهران علاوه بر سایت‌های منصوبه موجود، به 400 سایت BTS دیگر نیاز دارد.

"حسن رضوی" افزود: امیدواریم با همكاری شهرداری تهران كه مدتی است آغاز شده، مجوز 400 دیگر مورد نیاز همراه اول تا یک ماه دیگر اخذ شود.
وی اظهار داشت: تعداد سایت‌های موجود همراه اول در تهران به مناطق مختلف تقسیم شده كه مکان یابی 195 سایت محرز شده است.
رضوی ادامه داد: تعیین مکان 400 سایت مورد نیاز می بایست بررسی شود تا مشخص شود در کدام منطقه شهرداری نصب شود.
وی تصریح کرد: با بررسی هایی که انجام می شود، نصب آنتن ها بر روی ملک های خصوصی، مناطق شهرداری و یا مناطق عمومی تعیین می شود که امیدواریم با فرایندی كه پیش آمده، سریعا ایجاد سایت كنیم.
معاون طرح و مهندسی شرکت ارتباطات سیار گفت: شهرداری تهران تاکنون مجوز 225 سایت در تهران را به همراه اول داده است که این اپراتور به 400 سایت نیاز دارد.
به گفته وی، روند صدور مجوز نصب آنتن های BTSدر شهر تهران برای تکمیل پوشش آنتن دهی شبکه همراه اول ادامه دارد.

گروه خبری GSM: معاون طرح و مهندسی شركت ارتباطات سیار گفت: تهران علاوه بر سایت‌های منصوبه موجود، به 400 سایت BTS دیگر نیاز دارد.

"حسن رضوی" افزود: امیدواریم با همكاری شهرداری تهران كه مدتی است آغاز شده، مجوز 400 دیگر مورد نیاز همراه اول تا یک ماه دیگر اخذ شود.
وی اظهار داشت: تعداد سایت‌های موجود همراه اول در تهران به مناطق مختلف تقسیم شده كه مکان یابی 195 سایت محرز شده است.
رضوی ادامه داد: تعیین مکان 400 سایت مورد نیاز می بایست بررسی شود تا مشخص شود در کدام منطقه شهرداری نصب شود.
وی تصریح کرد: با بررسی هایی که انجام می شود، نصب آنتن ها بر روی ملک های خصوصی، مناطق شهرداری و یا مناطق عمومی تعیین می شود که امیدواریم با فرایندی كه پیش آمده، سریعا ایجاد سایت كنیم.
معاون طرح و مهندسی شرکت ارتباطات سیار گفت: شهرداری تهران تاکنون مجوز 225 سایت در تهران را به همراه اول داده است که این اپراتور به 400 سایت نیاز دارد.
به گفته وی، روند صدور مجوز نصب آنتن های BTSدر شهر تهران برای تکمیل پوشش آنتن دهی شبکه همراه اول ادامه دارد.

اخبار مشابه

برای ثبت نظر خود وارد حساب کاربری شوید.

دیدگاه‌ها (0 نظر)