خانهاخبار
شرکت های دولتی پس از خصوصی سازی از سیستم بودجه حذف می شوند

شرکت های دولتی پس از خصوصی سازی از سیستم بودجه حذف می شوند

گروه خبری GSM: رییس سازمان خصوصی سازی گفت:شرکت های دولتی به محض واگذاری سهام از سیستم بودجه دولتی حذف می شوند
۱۳۸۶/۱۱/۱۷

گروه خبری GSM: رییس سازمان خصوصی سازی گفت:شرکت های دولتی به محض واگذاری سهام  از سیستم  بودجه دولتی حذف می شوند.

  غلامرضا حیدری کرد زنگنه رییس سازمان در خصوص بودجه سال 87 ، با توجه به آن که دولت لایحه پیشنهادی خود را بر اساس درآمد مخابرات دولتی ارائه داده است، به موبنا اظهار  داشت: در بودجه سال 87 خصوصی شدن مخابرات منظور شده است به این معنی که فهرست شرکت هایی که درفرآیند خصوصی سازی قرار دارند به صورت ستاره دار در قانون بودجه آمده است و به محض آن که بیش از 51 درصد سهام این شرکت ها واگذار شود خود به خود از سیستم بودجه حذف می شوند.

وی اظهار داشت:میزان درآمد مخابرات که با خصوصی شدن وارد بودجه دولتی کشور می شود چندین برابر افزایش می یابد.

این مقام مسئول تصریح کرد :ظرف سه سال گذشته در دنیا درآمد دولت ها از مخابرات از 700 میلیارد دلار به یک هزار میلیارد دلار افزایش یافته است.

حیدری کرد زنگنه ادامه داد :در برخی کشورها پس از خصوصی سازی مخابرات درآمد این بخش تا 6 برابر افزایش یافته است.

وی گفت:مخابرات در تمام دنیا صنعت بسیار سودده و درآمدزا برای هر دولت محسوب می شود. پیش از این نیز رییس سازمان خصوصی سازی زمان عرضه سهام شرکت مخابرات ایران را پایان سال جاری وعده داده بود.

به گفته وی پنج درصد سهام خرد مخابرات برای کشف قیمت تا پایان بهمن ماه در بورس عرضه خواهد شد و وضعیت ودایع مشترکان و تبدیل شدن و یا نشدن آن به سهام نیز تا پایان همین ماه مشخص می شود.


گروه خبری GSM: رییس سازمان خصوصی سازی گفت:شرکت های دولتی به محض واگذاری سهام  از سیستم  بودجه دولتی حذف می شوند.

  غلامرضا حیدری کرد زنگنه رییس سازمان در خصوص بودجه سال 87 ، با توجه به آن که دولت لایحه پیشنهادی خود را بر اساس درآمد مخابرات دولتی ارائه داده است، به موبنا اظهار  داشت: در بودجه سال 87 خصوصی شدن مخابرات منظور شده است به این معنی که فهرست شرکت هایی که درفرآیند خصوصی سازی قرار دارند به صورت ستاره دار در قانون بودجه آمده است و به محض آن که بیش از 51 درصد سهام این شرکت ها واگذار شود خود به خود از سیستم بودجه حذف می شوند.

وی اظهار داشت:میزان درآمد مخابرات که با خصوصی شدن وارد بودجه دولتی کشور می شود چندین برابر افزایش می یابد.

این مقام مسئول تصریح کرد :ظرف سه سال گذشته در دنیا درآمد دولت ها از مخابرات از 700 میلیارد دلار به یک هزار میلیارد دلار افزایش یافته است.

حیدری کرد زنگنه ادامه داد :در برخی کشورها پس از خصوصی سازی مخابرات درآمد این بخش تا 6 برابر افزایش یافته است.

وی گفت:مخابرات در تمام دنیا صنعت بسیار سودده و درآمدزا برای هر دولت محسوب می شود. پیش از این نیز رییس سازمان خصوصی سازی زمان عرضه سهام شرکت مخابرات ایران را پایان سال جاری وعده داده بود.

به گفته وی پنج درصد سهام خرد مخابرات برای کشف قیمت تا پایان بهمن ماه در بورس عرضه خواهد شد و وضعیت ودایع مشترکان و تبدیل شدن و یا نشدن آن به سهام نیز تا پایان همین ماه مشخص می شود.


اخبار مشابه

برای ثبت نظر خود وارد حساب کاربری شوید.

دیدگاه‌ها (0 نظر)