خانهاخبار
سهام مخابرات به طور قطع تا پایان سال جاری به بورس عرضه می شود

سهام مخابرات به طور قطع تا پایان سال جاری به بورس عرضه می شود

گروه خبری GSM: رییس سازمان خصوصی سازی تاکید کرد که سهام شرکت مخابرات ایران به طور قطع تا پایان سال جاری به بورس عرضه می شود. این در حالی است که اکثر کارشناسان، واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران را به بخش خصوصی در موعد مقرر (پایان سال جاری) بعید می داند
۱۳۸۶/۱۱/۲

گروه خبری GSM: رییس سازمان خصوصی سازی تاکید کرد که سهام شرکت مخابرات ایران به طور قطع تا پایان سال جاری به بورس عرضه می شود. این در حالی است که اکثر کارشناسان، واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران را به بخش خصوصی در موعد مقرر (پایان سال جاری) بعید می داند.

 "غلامرضا حیدری کرد زنگنه" رییس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه پنج درصد سهام خرد مخابرات برای کشف قیمت تا پایان بهمن ماه در بورس عرضه خواهد شد، به موبنا اظهار داشت: طی یک سال گذشته اساسنامه شرکت مخابرات ایران که حدود یک قرن ساختار دولتی داشت برای واگذاری به بخش خصوصی اصلاح و آماده شد.

به گفته وی در تدوین برنامه های خصوصی سازی مخابرات قصوری از سوی سازمان خصوصی سازی و شرکت مخابرات ایران صورت نگرفته است.

رییس سازمان خصوصی سازی در عین حال در خصوص وضعیت ودایع مشترکان شرکت مخابرات در آستانه خصوصی سازی این شرکت گفت:وضعیت ودایع و تبدیل شدن و یا نشدن آن به سهام تا پایان بهمن ماه مشخص می شود و در این خصوص مشکلی نخواهیم داشت.

وی با تاکید بر اینکه نباید در رابطه با زمان واگذاری سهام مخابرات عجولانه قضاوت کرد ادامه داد:براساس قانون،دولت تا پایان سال 1393 یعنی هشت سال دیگر فرصت دارد که به بخش خصوصی واگذار شود ضمن آن که هم اکنون مخابرات آماده ورود به بورس است.

این در حالی است که مدیر عامل شرکت مخابرات ایران روز گذشته از امکان تمدید زمان عرضه سهام شرکت مخابرات به بورس خبر داد.

به گفته صابر فیضی بر اساس پیش بینی های صورت گرفته سهام شرکت مخابرات تا پایان سال 86 به بورس عرضه می شود و سازمان خصوصی سازی نیز سال 86 را به عنوان سال واگذاری در هیات عالی واگذاری مصوب کرده اما این زمان قابل تمدید است.

طبق ابلاغیه بند "ج" اصل 44 قانون اساسی 80 درصد سهام شرکت دولتی مخابرات ایران و 32 شرکت زیر مجموعه شرکت مخابرات ایران باید تا پایان سال جاری در بورس عرضه شود.

گروه خبری GSM: رییس سازمان خصوصی سازی تاکید کرد که سهام شرکت مخابرات ایران به طور قطع تا پایان سال جاری به بورس عرضه می شود. این در حالی است که اکثر کارشناسان، واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران را به بخش خصوصی در موعد مقرر (پایان سال جاری) بعید می داند.

 "غلامرضا حیدری کرد زنگنه" رییس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه پنج درصد سهام خرد مخابرات برای کشف قیمت تا پایان بهمن ماه در بورس عرضه خواهد شد، به موبنا اظهار داشت: طی یک سال گذشته اساسنامه شرکت مخابرات ایران که حدود یک قرن ساختار دولتی داشت برای واگذاری به بخش خصوصی اصلاح و آماده شد.

به گفته وی در تدوین برنامه های خصوصی سازی مخابرات قصوری از سوی سازمان خصوصی سازی و شرکت مخابرات ایران صورت نگرفته است.

رییس سازمان خصوصی سازی در عین حال در خصوص وضعیت ودایع مشترکان شرکت مخابرات در آستانه خصوصی سازی این شرکت گفت:وضعیت ودایع و تبدیل شدن و یا نشدن آن به سهام تا پایان بهمن ماه مشخص می شود و در این خصوص مشکلی نخواهیم داشت.

وی با تاکید بر اینکه نباید در رابطه با زمان واگذاری سهام مخابرات عجولانه قضاوت کرد ادامه داد:براساس قانون،دولت تا پایان سال 1393 یعنی هشت سال دیگر فرصت دارد که به بخش خصوصی واگذار شود ضمن آن که هم اکنون مخابرات آماده ورود به بورس است.

این در حالی است که مدیر عامل شرکت مخابرات ایران روز گذشته از امکان تمدید زمان عرضه سهام شرکت مخابرات به بورس خبر داد.

به گفته صابر فیضی بر اساس پیش بینی های صورت گرفته سهام شرکت مخابرات تا پایان سال 86 به بورس عرضه می شود و سازمان خصوصی سازی نیز سال 86 را به عنوان سال واگذاری در هیات عالی واگذاری مصوب کرده اما این زمان قابل تمدید است.

طبق ابلاغیه بند "ج" اصل 44 قانون اساسی 80 درصد سهام شرکت دولتی مخابرات ایران و 32 شرکت زیر مجموعه شرکت مخابرات ایران باید تا پایان سال جاری در بورس عرضه شود.

اخبار مشابه

برای ثبت نظر خود وارد حساب کاربری شوید.

دیدگاه‌ها (0 نظر)