خانهاخبار
مخابرات از پیامک 190 ميليارد تومان درآمد دارد

مخابرات از پیامک 190 ميليارد تومان درآمد دارد

گروه خبریGsm: مخابرات ایران از ابتدای سال تاكنون با احتساب مبادله 45 میلیون پیامك میان مشتركان تلفن همراه خود، حدود 190 میلیارد تومان درآمد كسب كرده است
۱۳۸۶/۱۰/۳۰

گروه خبریGsm: مخابرات ایران از ابتدای سال تاكنون با احتساب مبادله 45 میلیون پیامك میان مشتركان تلفن همراه خود، حدود 190 میلیارد تومان درآمد كسب كرده است.

خبرگزاری فارس گزارش می‏دهد که؛ در حال حاضر 29 میلیون مشترك تلفن همراه در كشور وجود دارد كه سهم اپراتور اول(همراه اول) بیش از 21 میلیون مشترك است. مابقی میان اپراتور دوم (ایرانسل) و تالیا  (بیش از 600 هزار مشترك) و اندكی اپراتور‌های كیش و اصفهان تقسیم شده است.

این خبرگزاری آمار دیگری هم ارایه کرده است:   

1- بیشترین مشترك تلفن همراه اكنون در استان تهران با بیش از 6 میلیون مشترك وجود دارد.
2- استان تهران بیشترین مشترك تلفن ثابت را نیز دارد كه بیش از 5 میلیون خط است.

3- در آمد متوسط هر خط تلفن هرماه اكنون 100 هزار ریال است كه قرار است به 150 هزار ریال افزایش یابد.

4- میانگین مكالمات در شبكه ارتباطات سیار به ازای هر مشترك 195 دقیقه است.

5- در هر ماه 89 پیامك از سوی مشترك تلفن همراه دولتی ارسال می‌شود یعنی هر ماه بطور متوسط 1200 تومان

درآمد برای دولت از این راه حاصل می‌شود.

6- روزانه نیز بطور متوسط 45 میلیون پیامك در شبكه ارتباطات سیار مبادله می‌شود.

7- هم اكنون بیش از 23 میلیون مشترك تلفن ثابت در كشور وجود دارد.

8- 36 هزار و 892 كیلومتر نیز فیبر نوری در كشور كشیده شده است.

9- اپراتور دوم تلفن همراه نیز بیش از 6 میلیون مشترك دارد كه 80 درصد آن اعتباری است.

10- اپرتور سوم نیز سال آینده وارد بازار می‌شود و قرار است 19 میلیون مشترك جذب كند.

11- نیاز بازار تلفن همراه نیز 70 میلیون شماره پیش بینی شده است.

12- براساس اوراق ثبت شده دارایی‌های شركت مخابرات ایران 14 هزار میلیارد تومان است.

13- حداقل نیاز كشور به تلفن همراه در 15 سال آینده را 40 میلیون شماره است.

14- برآورد تعداد تلفن همراه در سال 1400 حدود 71 ملیون شماره با ضریب نفوذ 80 درصد است.

15- در كشور ما روزانه حدود 90تا 100میلیون مورد مكالمه یا ارسال پیامك انجام می‌شود.

گروه خبریGsm: مخابرات ایران از ابتدای سال تاكنون با احتساب مبادله 45 میلیون پیامك میان مشتركان تلفن همراه خود، حدود 190 میلیارد تومان درآمد كسب كرده است.

خبرگزاری فارس گزارش می‏دهد که؛ در حال حاضر 29 میلیون مشترك تلفن همراه در كشور وجود دارد كه سهم اپراتور اول(همراه اول) بیش از 21 میلیون مشترك است. مابقی میان اپراتور دوم (ایرانسل) و تالیا  (بیش از 600 هزار مشترك) و اندكی اپراتور‌های كیش و اصفهان تقسیم شده است.

این خبرگزاری آمار دیگری هم ارایه کرده است:   

1- بیشترین مشترك تلفن همراه اكنون در استان تهران با بیش از 6 میلیون مشترك وجود دارد.
2- استان تهران بیشترین مشترك تلفن ثابت را نیز دارد كه بیش از 5 میلیون خط است.

3- در آمد متوسط هر خط تلفن هرماه اكنون 100 هزار ریال است كه قرار است به 150 هزار ریال افزایش یابد.

4- میانگین مكالمات در شبكه ارتباطات سیار به ازای هر مشترك 195 دقیقه است.

5- در هر ماه 89 پیامك از سوی مشترك تلفن همراه دولتی ارسال می‌شود یعنی هر ماه بطور متوسط 1200 تومان

درآمد برای دولت از این راه حاصل می‌شود.

6- روزانه نیز بطور متوسط 45 میلیون پیامك در شبكه ارتباطات سیار مبادله می‌شود.

7- هم اكنون بیش از 23 میلیون مشترك تلفن ثابت در كشور وجود دارد.

8- 36 هزار و 892 كیلومتر نیز فیبر نوری در كشور كشیده شده است.

9- اپراتور دوم تلفن همراه نیز بیش از 6 میلیون مشترك دارد كه 80 درصد آن اعتباری است.

10- اپرتور سوم نیز سال آینده وارد بازار می‌شود و قرار است 19 میلیون مشترك جذب كند.

11- نیاز بازار تلفن همراه نیز 70 میلیون شماره پیش بینی شده است.

12- براساس اوراق ثبت شده دارایی‌های شركت مخابرات ایران 14 هزار میلیارد تومان است.

13- حداقل نیاز كشور به تلفن همراه در 15 سال آینده را 40 میلیون شماره است.

14- برآورد تعداد تلفن همراه در سال 1400 حدود 71 ملیون شماره با ضریب نفوذ 80 درصد است.

15- در كشور ما روزانه حدود 90تا 100میلیون مورد مكالمه یا ارسال پیامك انجام می‌شود.

اخبار مشابه

برای ثبت نظر خود وارد حساب کاربری شوید.

دیدگاه‌ها (0 نظر)