خانهاخبار
رسیدگی به جرائم تلفن همراه توسط شورای حل اختلاف جرائم اینترنتی بررسی می شود

رسیدگی به جرائم تلفن همراه توسط شورای حل اختلاف جرائم اینترنتی بررسی می شود

گروه خبری GSM: عضو اصلی شورای حل اختلاف ویژه جرائم اینترنتی از بررسی جرائم تلفن همراه که در فضای سایبر صورت می گیردتوسط شورای حل اختلاف جرایم اینترنتی خبر داد.
۱۳۸۶/۱۰/۱۶

گروه خبری GSM: عضو اصلی شورای حل اختلاف ویژه جرائم اینترنتی از بررسی جرائم تلفن همراه که در فضای سایبر صورت می گیردتوسط شورای حل اختلاف جرایم اینترنتی خبر داد.

"باقر افخمی" عضو شورای حل اختلاف ویژه جرائم اینترنتی در گفت و گو "موبنا" با اظهار داشت: دادگاه های جرایم رایانه ای شکل ماهوی تخلفاتی را که در فضای سایبر صورت می گیرد بررسی می کنند.

وی افزود: البته تا کنون شکایات خاصی که منحصرا مربوط به تلفن همراه باشد در شورای حل اختلاف مطرح نشده است.

وی افزود: اگر تخلفات تلفن همراه در فضای سایبر صورت گیرد و رسیدگی به آن از جنبه تخصصی برای قاضی محرز نباشد، این تخلفات در شورای حل اختلاف جرایم اینترنتی مورد بررسی قرار می گیرد.

وی محتوای MMSوSMSوپیام های ناخواسته را از جمله مواردی دانست که در این دادگاه قابل رسیدگی است.

افخمی پیش از این خاطر نشان کرده بود : البته که چنانچه مشترکان با شرکت مخابرات با مشکل مواجه شوند باید به مرکز بازرسی مخابرات مراجعه کنند.

وی افزود: همچنین دادگاه های دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به تمام شکایاتی که یک طرف دعوا، مردم و طرف دیگر دستگاه های اجرایی باشد فعال بوده و شکایات کاربران از مخابرات نیز در این دادگاه مورد رسیدگی قرار می گیرد.

گروه خبری GSM: عضو اصلی شورای حل اختلاف ویژه جرائم اینترنتی از بررسی جرائم تلفن همراه که در فضای سایبر صورت می گیردتوسط شورای حل اختلاف جرایم اینترنتی خبر داد.

"باقر افخمی" عضو شورای حل اختلاف ویژه جرائم اینترنتی در گفت و گو "موبنا" با اظهار داشت: دادگاه های جرایم رایانه ای شکل ماهوی تخلفاتی را که در فضای سایبر صورت می گیرد بررسی می کنند.

وی افزود: البته تا کنون شکایات خاصی که منحصرا مربوط به تلفن همراه باشد در شورای حل اختلاف مطرح نشده است.

وی افزود: اگر تخلفات تلفن همراه در فضای سایبر صورت گیرد و رسیدگی به آن از جنبه تخصصی برای قاضی محرز نباشد، این تخلفات در شورای حل اختلاف جرایم اینترنتی مورد بررسی قرار می گیرد.

وی محتوای MMSوSMSوپیام های ناخواسته را از جمله مواردی دانست که در این دادگاه قابل رسیدگی است.

افخمی پیش از این خاطر نشان کرده بود : البته که چنانچه مشترکان با شرکت مخابرات با مشکل مواجه شوند باید به مرکز بازرسی مخابرات مراجعه کنند.

وی افزود: همچنین دادگاه های دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به تمام شکایاتی که یک طرف دعوا، مردم و طرف دیگر دستگاه های اجرایی باشد فعال بوده و شکایات کاربران از مخابرات نیز در این دادگاه مورد رسیدگی قرار می گیرد.

اخبار مشابه

برای ثبت نظر خود وارد حساب کاربری شوید.

دیدگاه‌ها (0 نظر)