خانهاخبار
روزانه 430 هزار نفربا کد 196 تماس می‌گیرند

روزانه 430 هزار نفربا کد 196 تماس می‌گیرند

گروه خبری GSM: کد 196 به عنوان کد دریافت شکایات و پیشنهادات مردم در خصوص خدمات سایر کدهای خدماتی شرکت مخابرات استان تهران، روزانه به صورت میانگین پاسخ‌گوی حدود 420 تا 430 هزار تماس مردمی است.
۱۳۸۶/۱۰/۲

گروه خبری GSM: کد 196 به عنوان کد دریافت شکایات و پیشنهادات مردم در خصوص خدمات سایر کدهای خدماتی شرکت مخابرات استان تهران، روزانه به صورت میانگین پاسخ‌گوی حدود 420 تا 430 هزار تماس مردمی است.

احمد نظرپور، مدیرکل خدمات مخابراتی شرکت مخابرات استان تهران، در گفت‌وگو با سیتنا، با بیان این که میزان ترافیک تماس‌ها در شش ماه دوم سال کمتر از شش ماهه اول است، اظهار داشت: از این تعداد، روزانه حدود 4-5 مورد مربوط به شکایات و پیشنهادات مردمی بوده و این رقم بسیارخوب و نشانگر رضایت شهروندان تهرانی است.

نظرپور، تصریح کرد: شماره 196 به صورت 24 ساعته پاسخ‌گوی مردم است.

وی افزود: پس از اعلام شکایت مردم از طریق تماس با کد 196، موضوع پیگیری شده و در صورت لزوم با فرد شاکی و یا پیشنهاددهنده تماس حاصل و نتیجه اعلام خواهد شد.

مدیرکل خدمات مخابراتی شرکت مخابرات استان تهران در پایان، هدف از راه‌اندازی شماره 196 را تکریم ارباب رجوع و برقراری ارتباط با مشترکان به صورت بهتر عنوان کرد.

 

گروه خبری GSM: کد 196 به عنوان کد دریافت شکایات و پیشنهادات مردم در خصوص خدمات سایر کدهای خدماتی شرکت مخابرات استان تهران، روزانه به صورت میانگین پاسخ‌گوی حدود 420 تا 430 هزار تماس مردمی است.

احمد نظرپور، مدیرکل خدمات مخابراتی شرکت مخابرات استان تهران، در گفت‌وگو با سیتنا، با بیان این که میزان ترافیک تماس‌ها در شش ماه دوم سال کمتر از شش ماهه اول است، اظهار داشت: از این تعداد، روزانه حدود 4-5 مورد مربوط به شکایات و پیشنهادات مردمی بوده و این رقم بسیارخوب و نشانگر رضایت شهروندان تهرانی است.

نظرپور، تصریح کرد: شماره 196 به صورت 24 ساعته پاسخ‌گوی مردم است.

وی افزود: پس از اعلام شکایت مردم از طریق تماس با کد 196، موضوع پیگیری شده و در صورت لزوم با فرد شاکی و یا پیشنهاددهنده تماس حاصل و نتیجه اعلام خواهد شد.

مدیرکل خدمات مخابراتی شرکت مخابرات استان تهران در پایان، هدف از راه‌اندازی شماره 196 را تکریم ارباب رجوع و برقراری ارتباط با مشترکان به صورت بهتر عنوان کرد.

 

اخبار مشابه

برای ثبت نظر خود وارد حساب کاربری شوید.

دیدگاه‌ها (0 نظر)