خانهاخبار
ارتباطات سیار برای اپراتورهای SMS مکانیزم های تشویقی ایجاد کند

ارتباطات سیار برای اپراتورهای SMS مکانیزم های تشویقی ایجاد کند

گروه خبری GSM: مدیر عامل شرکت مگفا (یکی از اپراتورهای پیام کوتاه کشور) گفت:شرکت ارتباطات سیار باید برای اپراتورهای ارائه دهنده سرویس های ارزش افزوده SMS مکانیزم تشویقی ایجاد کند.
۱۳۸۶/۹/۲۸

گروه خبری GSM: مدیر عامل شرکت مگفا (یکی از اپراتورهای پیام کوتاه کشور) گفت:شرکت ارتباطات سیار باید برای اپراتورهای ارائه دهنده سرویس های ارزش افزوده SMS مکانیزم تشویقی ایجاد کند.

محمدرضا حائری یزدی مدیر عامل شرکت در گفت و گو با موبنا با اشاره به تصمیم همراه اول برای افزایش تعداد اپراتورهای ارائه دهنده سرویس های ارزش افزوده در کشور از طریق مزایده اظهار داشت:چنانچه ارتباطات سیار در تعیین شرایط مزایده، برای اپراتورهای SMS مکانیزم های تشویقی ایجاد کند این اپراتورها می توانند سرویس های ارزش افزوده را تا 10 برابر توسعه دهند.

دکتر حائری با اشاره به برگزاری مزایده دوره گذشته شرکت ارتباطات سیار برای تعیین اپراتور SMS در کشور که در دی ماه سال 84 برگزار شد گفت:در آن مزایده نیز شرکت های بسیاری تمایل حضور داشتند که به دلیل شرایط سخت مزایده از ورود به این عرصه منصرف شدند.

وی با بیان اینکه تعیین شرایط مزایده جاری تعیین کننده مدل کسب و کار اپراتور های SMS خواهد بود ادامه داد:3 اپراتور فنیز با مدل کسب و کاری که در گذشته توسط ارتباطات سیار در نظر گرفته شده بود بسیار متضرر شدند.

دکتر حائری با تاکید بر اینکه در زمان حاضر تعامل خوبی بین اپراتور اول و پیمانکاران SMS برقرار شده است خاطرنشان کرد:برای ورود دیگر شرکت ها نیز باید این شرایط تسهیل شود.

مدیر عامل مگفا گفت:مدل افزایش تعداد اپراتورهای SMS در بازار اپراتور های فتاثیر منفی ندارد.

پیش از این رییس کمیسیون معاملات شرکت ارتباطات سیار از برگزاری مزایده ای به منظور افزایش اپراتور های ارائه دهنده سرویس تلفن همراه در کشور پیام کوتاه خبر داد.

مگفا یکی از سه شرکتی است که با ارایه خدمات ارزش افزوده از طریق SMS با شرکت ارتباطات سیار همکاری دارد.

گروه خبری GSM: مدیر عامل شرکت مگفا (یکی از اپراتورهای پیام کوتاه کشور) گفت:شرکت ارتباطات سیار باید برای اپراتورهای ارائه دهنده سرویس های ارزش افزوده SMS مکانیزم تشویقی ایجاد کند.

محمدرضا حائری یزدی مدیر عامل شرکت در گفت و گو با موبنا با اشاره به تصمیم همراه اول برای افزایش تعداد اپراتورهای ارائه دهنده سرویس های ارزش افزوده در کشور از طریق مزایده اظهار داشت:چنانچه ارتباطات سیار در تعیین شرایط مزایده، برای اپراتورهای SMS مکانیزم های تشویقی ایجاد کند این اپراتورها می توانند سرویس های ارزش افزوده را تا 10 برابر توسعه دهند.

دکتر حائری با اشاره به برگزاری مزایده دوره گذشته شرکت ارتباطات سیار برای تعیین اپراتور SMS در کشور که در دی ماه سال 84 برگزار شد گفت:در آن مزایده نیز شرکت های بسیاری تمایل حضور داشتند که به دلیل شرایط سخت مزایده از ورود به این عرصه منصرف شدند.

وی با بیان اینکه تعیین شرایط مزایده جاری تعیین کننده مدل کسب و کار اپراتور های SMS خواهد بود ادامه داد:3 اپراتور فنیز با مدل کسب و کاری که در گذشته توسط ارتباطات سیار در نظر گرفته شده بود بسیار متضرر شدند.

دکتر حائری با تاکید بر اینکه در زمان حاضر تعامل خوبی بین اپراتور اول و پیمانکاران SMS برقرار شده است خاطرنشان کرد:برای ورود دیگر شرکت ها نیز باید این شرایط تسهیل شود.

مدیر عامل مگفا گفت:مدل افزایش تعداد اپراتورهای SMS در بازار اپراتور های فتاثیر منفی ندارد.

پیش از این رییس کمیسیون معاملات شرکت ارتباطات سیار از برگزاری مزایده ای به منظور افزایش اپراتور های ارائه دهنده سرویس تلفن همراه در کشور پیام کوتاه خبر داد.

مگفا یکی از سه شرکتی است که با ارایه خدمات ارزش افزوده از طریق SMS با شرکت ارتباطات سیار همکاری دارد.

اخبار مشابه

برای ثبت نظر خود وارد حساب کاربری شوید.

دیدگاه‌ها (0 نظر)