خانهاخبار
دفتر امور مشترکان به خدمات ارتباطی تبدیل می شود

دفتر امور مشترکان به خدمات ارتباطی تبدیل می شود

گروه خبری GSM: حدود 70 تا 80 درصد از دفاتر امور مشترکان تلفن همراه به دفاتر خدمات ارتباطی تبدیل شده است.
۱۳۸۶/۹/۱۳

گروه خبری GSM: حدود 70 تا 80 درصد از دفاتر امور مشترکان تلفن همراه به دفاتر خدمات ارتباطی تبدیل شده است.

"سعید کفاش"، رئیس هیئت مدیره ی انجمن دفاتر خدمات ارتباطی، در گفت و گو با ایرنا گفت: دفاتر امور مشترکان تنها در زمینه ارائه خدمات تلفن همراه فعال بودند که با تبدیل شدن به دفاتر خدمات ارتباطی می تواند 4 فعالیت"پست بانک"،"پست"،"تلفن ثابت" و "تلفن سیار" را انجام دهند.

وی اظهار داشت:پیش از این برای تبدیل شدن این دفاتر موانعی وجود داشت و کار گروه استانی اداره پست استان تهران به امور مشترکانی که در طبقات دوم و سوم ساختمان ها قرار داشتند، اجازه تبدیل شدن به دفاتر خدمات ارتباطی نمی داد.

به گفته ی وی، اکنون تمامی دفاتر امور مشترکان در هر طبقه ای که باشند می توانند به دفاتر خدمات ارتباطی تبدیل شوند.

همچنین هیئت دولت، وزارتخانه ها و تمامی ارگان های دولتی را ملزوم کرده تا پایان امسال 30% از خدمات اداری را به دفاتر خدمات ارتباطی واگذار کنند.

به همین دلیل دفاتر خدمات ارتباطی که دفاتر پیشخوان دولت محسوب می شوند اکنون به دفاتر پیشخوان خدمت تغییر یافته اند.

کفاش ادامه داد: هم اینک 300 دفتر خدمات ارتباطی در شهر تهران و در مجموع 1500 دفتر در کل کشور وجود دارد که در حال افزایش به 2 هزار دفتر است.

با توجه به نیازهایی که وجو دارد دولت دستور راه اندازی 8 هزار دفتر خدمات ارتباطی دیگر را در کل کشور داده است که در مجموع ده هزار دفتر بتوانند پاسخگوی نیازهای مردم شد.

گروه خبری GSM: حدود 70 تا 80 درصد از دفاتر امور مشترکان تلفن همراه به دفاتر خدمات ارتباطی تبدیل شده است.

"سعید کفاش"، رئیس هیئت مدیره ی انجمن دفاتر خدمات ارتباطی، در گفت و گو با ایرنا گفت: دفاتر امور مشترکان تنها در زمینه ارائه خدمات تلفن همراه فعال بودند که با تبدیل شدن به دفاتر خدمات ارتباطی می تواند 4 فعالیت"پست بانک"،"پست"،"تلفن ثابت" و "تلفن سیار" را انجام دهند.

وی اظهار داشت:پیش از این برای تبدیل شدن این دفاتر موانعی وجود داشت و کار گروه استانی اداره پست استان تهران به امور مشترکانی که در طبقات دوم و سوم ساختمان ها قرار داشتند، اجازه تبدیل شدن به دفاتر خدمات ارتباطی نمی داد.

به گفته ی وی، اکنون تمامی دفاتر امور مشترکان در هر طبقه ای که باشند می توانند به دفاتر خدمات ارتباطی تبدیل شوند.

همچنین هیئت دولت، وزارتخانه ها و تمامی ارگان های دولتی را ملزوم کرده تا پایان امسال 30% از خدمات اداری را به دفاتر خدمات ارتباطی واگذار کنند.

به همین دلیل دفاتر خدمات ارتباطی که دفاتر پیشخوان دولت محسوب می شوند اکنون به دفاتر پیشخوان خدمت تغییر یافته اند.

کفاش ادامه داد: هم اینک 300 دفتر خدمات ارتباطی در شهر تهران و در مجموع 1500 دفتر در کل کشور وجود دارد که در حال افزایش به 2 هزار دفتر است.

با توجه به نیازهایی که وجو دارد دولت دستور راه اندازی 8 هزار دفتر خدمات ارتباطی دیگر را در کل کشور داده است که در مجموع ده هزار دفتر بتوانند پاسخگوی نیازهای مردم شد.

اخبار مشابه

برای ثبت نظر خود وارد حساب کاربری شوید.

دیدگاه‌ها (0 نظر)