خانهاخبار
معادل سازی واژه "GPRS" در دستور کار فرهنگستان ادب فارسی قرار گرفت

معادل سازی واژه "GPRS" در دستور کار فرهنگستان ادب فارسی قرار گرفت

گروه خبری GSM: معادل سازی فارسی واژه لاتین "GPRS" تلفن همراه در دستور کار این فرهنگستان قرار گرفته است.
۱۳۸۶/۹/۷

گروه خبری GSM: معادل سازی فارسی واژه لاتین "GPRS" تلفن همراه در دستور کار این فرهنگستان قرار گرفته است.

حمید حسنی پژوهشگر گروه مخابرات فرهنگستان زبان و ادب فارسی در گفت و گو با موبنا گفت:معادل فارسی چندین واژه لاتین در بخش مخابرات و تلفن همراه در جلد چهارم فرهنگ واژگان مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی منتشر شده است.

وی اظهار داشت: برخی از اصطلاحات رایج در حوزه تلفن همراه در حال معادل یابی است که تعریف معادل این واژگان در حد پیشنهاد بوده و در گروه های تخصصی مطرح شده است.

وی با اشاره به اصطلاحاتی چون "GPRS" ،"GSM"و" VMS" گفت: معادل سازی این واژگان در دستور کار فرهنگستان زبان و ادب فارسی قرار گرفته و پیش بینی می شود ظرف 6 ماه آینده واژه معادل این واژگان تصویب شود.

حسنی با بیان اینکه فرهنگستان زبان و ادب فارسی طی چند سال اخیر معادل واژه های لاتین رایج در حوزه تلفن همراه نظیر "SMS" و"MMS" را مصوب کرده است گفت:فرهنگستان ادب فارسی به جای واژه MMS "پیام چند رسانه ای "و به جای اصطلاح MMS Message واژه "سرویس خدمات پیام چند رسانه ای" را مصوب کرده است که در فرهنگ واژگان مصوب سال 86 منتشر شد.

وی خاطرنشان کرد: این فرهنگستان همچنین واژه پیام کوتاه را اولویت اول معادل واژه SMS در نظر گرفته و واژه پیامک را به عنوان معادل دوم این اصطلاح مصوب کرده است.

وی همچنین به انتخاب واژه تلفن همراه برای کلمه "موبایل " اشاره کرد و یادآور شد: اگرچه واژه تلفن از زبان لاتین وارد فرهنگ ما شده است اما از آنجایی که این اصطلاح بین مردم رایج شده و فرهنگ ما آن را پذیرفته است جایگزینی برای آن در نظر گرفته نخواهد شد.

گروه خبری GSM: معادل سازی فارسی واژه لاتین "GPRS" تلفن همراه در دستور کار این فرهنگستان قرار گرفته است.

حمید حسنی پژوهشگر گروه مخابرات فرهنگستان زبان و ادب فارسی در گفت و گو با موبنا گفت:معادل فارسی چندین واژه لاتین در بخش مخابرات و تلفن همراه در جلد چهارم فرهنگ واژگان مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی منتشر شده است.

وی اظهار داشت: برخی از اصطلاحات رایج در حوزه تلفن همراه در حال معادل یابی است که تعریف معادل این واژگان در حد پیشنهاد بوده و در گروه های تخصصی مطرح شده است.

وی با اشاره به اصطلاحاتی چون "GPRS" ،"GSM"و" VMS" گفت: معادل سازی این واژگان در دستور کار فرهنگستان زبان و ادب فارسی قرار گرفته و پیش بینی می شود ظرف 6 ماه آینده واژه معادل این واژگان تصویب شود.

حسنی با بیان اینکه فرهنگستان زبان و ادب فارسی طی چند سال اخیر معادل واژه های لاتین رایج در حوزه تلفن همراه نظیر "SMS" و"MMS" را مصوب کرده است گفت:فرهنگستان ادب فارسی به جای واژه MMS "پیام چند رسانه ای "و به جای اصطلاح MMS Message واژه "سرویس خدمات پیام چند رسانه ای" را مصوب کرده است که در فرهنگ واژگان مصوب سال 86 منتشر شد.

وی خاطرنشان کرد: این فرهنگستان همچنین واژه پیام کوتاه را اولویت اول معادل واژه SMS در نظر گرفته و واژه پیامک را به عنوان معادل دوم این اصطلاح مصوب کرده است.

وی همچنین به انتخاب واژه تلفن همراه برای کلمه "موبایل " اشاره کرد و یادآور شد: اگرچه واژه تلفن از زبان لاتین وارد فرهنگ ما شده است اما از آنجایی که این اصطلاح بین مردم رایج شده و فرهنگ ما آن را پذیرفته است جایگزینی برای آن در نظر گرفته نخواهد شد.

اخبار مشابه

برای ثبت نظر خود وارد حساب کاربری شوید.

دیدگاه‌ها (0 نظر)