خانهاخبار
همراه اول ظرفیت خود را افزایش می دهد

همراه اول ظرفیت خود را افزایش می دهد

گروه خبری GSM: با توجه به این كه تا چهار ماه آینده طرح GPRS برای سیم‌كارت‌های اپراتور اول نهایی می‌شود، ظرفیت‌ها در این حوزه به طور موازی افزوده می‌شوند كه این موضوع به میزان برآوردهایی بستگی دارد كه در حوزه‌ی طرح و مهندسی انجام خواهد شد.
۱۳۸۶/۸/۱۷

گروه خبری:GSM با توجه به این كه تا چهار ماه آینده طرح GPRS برای سیم‌كارت‌های اپراتور اول نهایی می‌شود، ظرفیت‌ها در این حوزه به طور موازی افزوده می‌شوند كه این موضوع به میزان برآوردهایی بستگی دارد كه در حوزه‌ی طرح و مهندسی انجام خواهد شد.

محمدحسین فلاح اصغری - معاون نظارت و مدیریت شبكه‌ی شركت ارتباطات سیار - در گفت‌وگو با ایسنا گفت: در حال حاضر هشت مركز پیام كوتاه در كشور وجود دارد كه ظرفیت آن جوابگوی 20 میلیون مشترك است. در حال حاضر چنانچه مشتركان زیاد شدند و نیاز به افزایش ظرفیت بوجود آمد نسبت به این كار اقدام خواهیم كرد؛ بخشی از توسعه‌ی شبكه در حال انجام است و بخشی نیز در آینده توسعه خواهد یافت.

همچنین سیدحسن رضوی - معاون فنی و مهندسی شركت ارتباطات سیار - در این باره به خبرنگار ایسنا گفت: به طور قطع با توجه به افزایش ظرفیت شبكه از نظر SMS و با توجه به سرویس GPRS كه حجم پیام‌ها را افزایش می دهد مقادیری را بر اساس محاسبات صورت گرفته به دست آورده‌ایم كه مطابق به آن ها آن ظرفیت شبكه افزایش خواهد یافت.

وی در ادامه گفت: میزان دقیق افزایش این ظرفیت در زمان اجرای آن مشخص می‌شود اما تا آن زمان نیز ظرفیت را تا بیش از میزان پیش‌بینی شده افزایش خواهیم داد و پس از آن اگر اصلاحاتی لازم باشد، انجام می‌شود.

 

گروه خبری:GSM با توجه به این كه تا چهار ماه آینده طرح GPRS برای سیم‌كارت‌های اپراتور اول نهایی می‌شود، ظرفیت‌ها در این حوزه به طور موازی افزوده می‌شوند كه این موضوع به میزان برآوردهایی بستگی دارد كه در حوزه‌ی طرح و مهندسی انجام خواهد شد.

محمدحسین فلاح اصغری - معاون نظارت و مدیریت شبكه‌ی شركت ارتباطات سیار - در گفت‌وگو با ایسنا گفت: در حال حاضر هشت مركز پیام كوتاه در كشور وجود دارد كه ظرفیت آن جوابگوی 20 میلیون مشترك است. در حال حاضر چنانچه مشتركان زیاد شدند و نیاز به افزایش ظرفیت بوجود آمد نسبت به این كار اقدام خواهیم كرد؛ بخشی از توسعه‌ی شبكه در حال انجام است و بخشی نیز در آینده توسعه خواهد یافت.

همچنین سیدحسن رضوی - معاون فنی و مهندسی شركت ارتباطات سیار - در این باره به خبرنگار ایسنا گفت: به طور قطع با توجه به افزایش ظرفیت شبكه از نظر SMS و با توجه به سرویس GPRS كه حجم پیام‌ها را افزایش می دهد مقادیری را بر اساس محاسبات صورت گرفته به دست آورده‌ایم كه مطابق به آن ها آن ظرفیت شبكه افزایش خواهد یافت.

وی در ادامه گفت: میزان دقیق افزایش این ظرفیت در زمان اجرای آن مشخص می‌شود اما تا آن زمان نیز ظرفیت را تا بیش از میزان پیش‌بینی شده افزایش خواهیم داد و پس از آن اگر اصلاحاتی لازم باشد، انجام می‌شود.

 

اخبار مشابه

برای ثبت نظر خود وارد حساب کاربری شوید.

دیدگاه‌ها (0 نظر)