خانهاخبار
مجری پروژه اپراتور سوم همراه در مرداد ماه سال 87 انتخاب می شود

مجری پروژه اپراتور سوم همراه در مرداد ماه سال 87 انتخاب می شود

گروه خبری GSM: برنده‌ی مجری انجام پروژه‌ی اپراتور سوم تلفن همراه طبق برنامه در مردادماه سال 87 مشخص و انتخاب می‌شود.
۱۳۸۶/۸/۸

گروه خبری GSM: برنده‌ی مجری انجام پروژه‌ی اپراتور سوم تلفن همراه طبق برنامه در مردادماه سال 87 مشخص و انتخاب می‌شود.

معاون آموزش، پژوهش و امور بین‌الملل وزارت ICT - در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، با بیان این مطلب اظهار كرد: اگر بتوانیم طبق برنامه پیش برویم مزایده‌ی اپراتور سوم تلفن همراه در مردادماه سال آینده برگزار می‌شود و امیدواریم بتوانیم در زمان مقرر شد اقدامات مربوط را انجام دهیم.

سرپرست مركز تحقیقات مخابرات ایران با اشاره به موضوع بررسی پروانه‌ی اپراتور سوم تلفن همراه كه در مركز تحقیقات مخابرات در حال بررسی است، گفت: این موضوع بعد از بررسی، به وزارت ICT تحویل داده می‌شود تا مجری آن انتخاب شود.

گروه خبری GSM: برنده‌ی مجری انجام پروژه‌ی اپراتور سوم تلفن همراه طبق برنامه در مردادماه سال 87 مشخص و انتخاب می‌شود.

معاون آموزش، پژوهش و امور بین‌الملل وزارت ICT - در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، با بیان این مطلب اظهار كرد: اگر بتوانیم طبق برنامه پیش برویم مزایده‌ی اپراتور سوم تلفن همراه در مردادماه سال آینده برگزار می‌شود و امیدواریم بتوانیم در زمان مقرر شد اقدامات مربوط را انجام دهیم.

سرپرست مركز تحقیقات مخابرات ایران با اشاره به موضوع بررسی پروانه‌ی اپراتور سوم تلفن همراه كه در مركز تحقیقات مخابرات در حال بررسی است، گفت: این موضوع بعد از بررسی، به وزارت ICT تحویل داده می‌شود تا مجری آن انتخاب شود.

اخبار مشابه

برای ثبت نظر خود وارد حساب کاربری شوید.

دیدگاه‌ها (0 نظر)