خانهاخبار
شورای حل اختلاف جرائم اینترنتی به جرائم تلفن همراه هم رسیدگی می کند

شورای حل اختلاف جرائم اینترنتی به جرائم تلفن همراه هم رسیدگی می کند

به گزارش گروه خبری GSM، عضو اصلی شورای حل اختلاف ویژه جرائم اینترنتی گفت: جرائم تلفن همراه که در فضای سایبر صورت گیرد در شورای حل اختلاف جرایم اینترنتی مورد بررسی قرار می گیرد.
۱۳۸۶/۷/۱۸

 

به گزارش گروه خبری GSM، عضو اصلی شورای حل اختلاف ویژه جرائم اینترنتی گفت: جرائم تلفن همراه که در فضای سایبر صورت گیرد در شورای حل اختلاف جرایم اینترنتی مورد بررسی قرار می گیرد. وی افزود: اگر تخلفات تلفن همراه در فضای سایبر صورت گیرد و رسیدگی به آن از جنبه تخصصی برای قاضی محرز نباشد، این تخلفات در شورای حل اختلاف جرایم اینترنتی مورد بررسی قرار می گیرد. وی محتوای  MMSو SMS و پیام های ناخواسته را از جمله مواردی دانست که در این دادگاه قابل رسیدگی است. او خاطر نشان کرد: البته چنانچه مشترکان با شرکت مخابرات با مشکل مواجه شوند باید به مرکز بازرسی مخابرات مراجعه کنند. همچنین دادگاه های دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به تمام شکایاتی که یک طرف دعوا، مردم و طرف دیگر دستگاه های اجرایی باشد فعال بوده و شکایات کاربران از مخابرات نیز در این دادگاه مورد رسیدگی قرار می گیرد. 

به گزارش گروه خبری GSM، عضو اصلی شورای حل اختلاف ویژه جرائم اینترنتی گفت: جرائم تلفن همراه که در فضای سایبر صورت گیرد در شورای حل اختلاف جرایم اینترنتی مورد بررسی قرار می گیرد. وی افزود: اگر تخلفات تلفن همراه در فضای سایبر صورت گیرد و رسیدگی به آن از جنبه تخصصی برای قاضی محرز نباشد، این تخلفات در شورای حل اختلاف جرایم اینترنتی مورد بررسی قرار می گیرد. وی محتوای  MMSو SMS و پیام های ناخواسته را از جمله مواردی دانست که در این دادگاه قابل رسیدگی است. او خاطر نشان کرد: البته چنانچه مشترکان با شرکت مخابرات با مشکل مواجه شوند باید به مرکز بازرسی مخابرات مراجعه کنند. همچنین دادگاه های دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به تمام شکایاتی که یک طرف دعوا، مردم و طرف دیگر دستگاه های اجرایی باشد فعال بوده و شکایات کاربران از مخابرات نیز در این دادگاه مورد رسیدگی قرار می گیرد.اخبار مشابه

برای ثبت نظر خود وارد حساب کاربری شوید.

دیدگاه‌ها (0 نظر)