تست همراه اول

سرویس خبر
8 دی 1390 ساعت 16:51
7 نظر

 

نظرسنجی مقایسه محصولات بر مبنای ارزش آنها

مردم در زمان خرید به دنبال این هستند تا ..

GSM:  مردم در زمان خرید به دنبال این هستند تا بر اساس نیازهایی که دارند، بهترین گزینه را از بین محصولات مختلف انتخاب کنند. در این راستا اکثر افراد چند کالا را در کنار یکدیگر قرار داده و ویژگی‌های آن را با هم مقایسه می‌کنند. این فرآیند مقایسه نیز معمولا بر مبنای ویژگی‌های کارکردی از محصولات است که به راحتی قابل دسترسی هستند. این در حالی است که بسیاری از مصرف‌کنندگان نه تنها با اطلاعات کارکردی محصول آشنایی کافی ندارند، بلکه از ارتباط بین این ویژگی‌ها و نیازهایی از خود که به دنبال مرتفع‌نمودن آن هستند، آگاهی کافی ندارند.

در واقع چالش اصلی وجود یک فاصله بین نیازهای مشتریان و ویژگی‌های کارکردی محصولات است که سبب می‌شود فرآیند خلق و انتقال ارزش به مشتری ناقص باشد. لذا یک ایده بهینه این است که چارچوبی فراهم نمائیم که در آن، محصولات مختلف از منظر میزان ارزشی که برای مصرف‌کننده خلق می‌کنند، با یکدیگر قابل مقایسه باشند. این چارچوب را رویکرد ارزش‌محور در انتخاب محصولات می‌نامیم.

از شما دوست گرامی دعوت می‌شود تا برای دقیق‌کردن و اجرایی‌کردن چنین روشی، در آزمایش طراحی‌شده برای این کار شرکت کنید. در صورتی که مایلید، می توانید با کلیک بر روی لینک زیر، وارد آن  شوید: (ای آزمایش به حدود 7 دقیق وقت نیاز دارد)

http://tiny.cc/mob-survey-3

با تشکر


GSM:  مردم در زمان خرید به دنبال این هستند تا بر اساس نیازهایی که دارند، بهترین گزینه را از بین محصولات مختلف انتخاب کنند. در این راستا اکثر افراد چند کالا را در کنار یکدیگر قرار داده و ویژگی‌های آن را با هم مقایسه می‌کنند. این فرآیند مقایسه نیز معمولا بر مبنای ویژگی‌های کارکردی از محصولات است که به راحتی قابل دسترسی هستند. این در حالی است که بسیاری از مصرف‌کنندگان نه تنها با اطلاعات کارکردی محصول آشنایی کافی ندارند، بلکه از ارتباط بین این ویژگی‌ها و نیازهایی از خود که به دنبال مرتفع‌نمودن آن هستند، آگاهی کافی ندارند.

در واقع چالش اصلی وجود یک فاصله بین نیازهای مشتریان و ویژگی‌های کارکردی محصولات است که سبب می‌شود فرآیند خلق و انتقال ارزش به مشتری ناقص باشد. لذا یک ایده بهینه این است که چارچوبی فراهم نمائیم که در آن، محصولات مختلف از منظر میزان ارزشی که برای مصرف‌کننده خلق می‌کنند، با یکدیگر قابل مقایسه باشند. این چارچوب را رویکرد ارزش‌محور در انتخاب محصولات می‌نامیم.

از شما دوست گرامی دعوت می‌شود تا برای دقیق‌کردن و اجرایی‌کردن چنین روشی، در آزمایش طراحی‌شده برای این کار شرکت کنید. در صورتی که مایلید، می توانید با کلیک بر روی لینک زیر، وارد آن  شوید: (ای آزمایش به حدود 7 دقیق وقت نیاز دارد)

http://tiny.cc/mob-survey-3

با تشکر
  8 دی 1390
7 نظر
3.00
  41 رای

نظرات کاربران

در حال بارگذاری