تست همراه اول

سرویس خبر
26 بهمن 1389 ساعت 13:58
0 نظر

 

قابل توجه مشتركان كه شماره‌ي خود را دايورت مي‌كنند...

گروه خبری GSM :برخی مشتركان وقتی امكان پاسخگویی به تماس‌های خود را ندارند، ...

گروه خبری GSM :برخی مشتركان وقتی امكان پاسخگویی به تماس‌های خود را ندارند، به دایورت شماره خود به شماره دیگر اقدام می‌كنند؛ این در حالی است كه اكثر مشتركانی كه از این سرویس استفاده می‌كنند، از هزینه آن اطلاع مناسب و كافی ندارند.

به گزارش خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اگر مشترك الف شماره خود را به مشترك ب دایورت كند و در زمان دایورت اگر كسی با شماره مشترك الف تماس بگیرد و مشترك ب به او پاسخ دهد؛ هزینه‌ مكالمه برای مشترك الف محاسبه می‌شود چون از این سرویس استفاده كرده است.

هم‌چنین به مشتركان توصیه شده كه مراقب وضعیت دایورت تلفن همراه خود در مواقعی كه از سرویس رومینگ بین‌الملل استفاده می‌كنند، باشند زیرا اگر مشتركی تلفن همراهش را به‌صورت كاندیشنال (گزینه‌های مثل: اگر در دسترس نبودم، اگر اشغال بودم، و...) به شماره دیگری دایورت كند، در زمانی كه مشترك B از كشور خارج و تحت پوشش شبكه دیگری قرار گرفت و مشترك A با او تماس برقرار كرد و این تماس توسط مشترك C دریافت ‌شود، درحالی كه مشترك C پاسخگوی این تماس در داخل و یا خارج از كشور است، برای مشترك B هزینه رومینگ بین‌الملل محاسبه می‌شود.

علت این موضوع آن است كه در این تماس برای آگاهی از تماس مشترك B، مسیر بین‌الملل طی و درنتیجه هزینه رومینگ بین‌الملل برایش محاسبه می‌شود؛ درصورتی كه مشترك B قبل از خروج كشور به دایورت ( آن كاندیشنال) تماس‌های خود به شماره دیگری اقدام كند، دیگر مشمول هزینه رومینگ بین‌الملل نخواهد بود.

به گزارش ایسنا، به مشتركان توصیه می‌شود قبل از سفر مراقب دایورت سیم‌كارت خود باشند و آن را به‌صورت آن كاندیشنال دایورت كنند.

اما درباره نرخ تعرفه دایورت تلفن ثابت از داخل به تلفن خارج از كشور هم اینگونه است كه اگر مشترك تلفن ثابت به‌عنوان مثال با مشترك تلفن ثابتی كه در كشور هند است، تماس بگیرد، نرخ هزینه تماس او دقیقه‌ای 157 تومان محاسبه می‌شود؛ اگر مشترك تلفن ثابتش را به تلفن خود در كشور هند دایورت كند، برای مشتركی كه در داخل كشور تلفن او را می‌گیرد، به این دلیل كه كد بین‌الملل را وارد نمی‌كند، همان هزینه تلفن ثابت معمولی محاسبه می‌شود و هزینه مكالمه بین‌الملل را تلفنی كه به دایورت اقدام كرده پرداخت می‌كند.

اما اگر مشترك B به دایورت تماس خود به شماره C اقدام كند و مشترك A با مشترك B تماس بگیرد، پاسخگوی تماس C بوده كه در این صورت هزینه مكالمه به میزان یك تماس داخلی برای مشترك A و به میزان یك تماس بین‌الملل برای مشترك B منظور خواهد شد؛ مشترك C در هر دو صورت بین‌الملل و داخلی در مورد دایورت هزینه‌ای پرداخت نمی‌كند اما درصورت دایورت بین‌الملل، هزینه مشترك A داخلی و برای مشترك B هزینه بین‌الملل محاسبه می‌شود.

درصورت دایورت داخلی برای مشترك A، هزینه داخلی و برای مشترك B هم هزینه داخلی محاسبه خواهد شد؛ هم‌چنین درصورت دایورت تلفن همراه در داخل كشور به یک شماره بین‌الملل علاوه بر هزینه عادی بین‌الملل مبلغ 7/44 تومان نیز در هر دقیقه به این میزان اضافه می‌شود.

به گزارش ایسنا در زمان رومینگ در صورت افزایش كاركرد تلفن همراه بیش از مبلغ 200 دلار شركت ارتباطات سیار ایران برای قطع تلفن همراه مجاز است اما به‌دلیل تاخیر در ارسال این اطلاعات امكان قطع دقیقا در حد مجاز تعیین شده وجود نداشته و مسوولیت پرداخت بدهی به هر میزان تا قبل از زمان قطع برعهده مشترك است. ضمن آنكه احتمال انتقال بخشی از مبلغ كاركرد تلفن به صورتحساب دوره بعد وجود دارد.

توصیه می‌شود كه درصورت مفقود شدن گوشی مشترك در خارج از كشور بلافاصله مراتب به یكی از بستگان درجه یك فرد در داخل كشور اطلاع داده شود تا از طریق مراجعه به ادارات دولتی مشتركان نسبت به قطع آن اقدام كنند.

 
 

گروه خبری GSM :برخی مشتركان وقتی امكان پاسخگویی به تماس‌های خود را ندارند، به دایورت شماره خود به شماره دیگر اقدام می‌كنند؛ این در حالی است كه اكثر مشتركانی كه از این سرویس استفاده می‌كنند، از هزینه آن اطلاع مناسب و كافی ندارند.

به گزارش خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اگر مشترك الف شماره خود را به مشترك ب دایورت كند و در زمان دایورت اگر كسی با شماره مشترك الف تماس بگیرد و مشترك ب به او پاسخ دهد؛ هزینه‌ مكالمه برای مشترك الف محاسبه می‌شود چون از این سرویس استفاده كرده است.

هم‌چنین به مشتركان توصیه شده كه مراقب وضعیت دایورت تلفن همراه خود در مواقعی كه از سرویس رومینگ بین‌الملل استفاده می‌كنند، باشند زیرا اگر مشتركی تلفن همراهش را به‌صورت كاندیشنال (گزینه‌های مثل: اگر در دسترس نبودم، اگر اشغال بودم، و...) به شماره دیگری دایورت كند، در زمانی كه مشترك B از كشور خارج و تحت پوشش شبكه دیگری قرار گرفت و مشترك A با او تماس برقرار كرد و این تماس توسط مشترك C دریافت ‌شود، درحالی كه مشترك C پاسخگوی این تماس در داخل و یا خارج از كشور است، برای مشترك B هزینه رومینگ بین‌الملل محاسبه می‌شود.

علت این موضوع آن است كه در این تماس برای آگاهی از تماس مشترك B، مسیر بین‌الملل طی و درنتیجه هزینه رومینگ بین‌الملل برایش محاسبه می‌شود؛ درصورتی كه مشترك B قبل از خروج كشور به دایورت ( آن كاندیشنال) تماس‌های خود به شماره دیگری اقدام كند، دیگر مشمول هزینه رومینگ بین‌الملل نخواهد بود.

به گزارش ایسنا، به مشتركان توصیه می‌شود قبل از سفر مراقب دایورت سیم‌كارت خود باشند و آن را به‌صورت آن كاندیشنال دایورت كنند.

اما درباره نرخ تعرفه دایورت تلفن ثابت از داخل به تلفن خارج از كشور هم اینگونه است كه اگر مشترك تلفن ثابت به‌عنوان مثال با مشترك تلفن ثابتی كه در كشور هند است، تماس بگیرد، نرخ هزینه تماس او دقیقه‌ای 157 تومان محاسبه می‌شود؛ اگر مشترك تلفن ثابتش را به تلفن خود در كشور هند دایورت كند، برای مشتركی كه در داخل كشور تلفن او را می‌گیرد، به این دلیل كه كد بین‌الملل را وارد نمی‌كند، همان هزینه تلفن ثابت معمولی محاسبه می‌شود و هزینه مكالمه بین‌الملل را تلفنی كه به دایورت اقدام كرده پرداخت می‌كند.

اما اگر مشترك B به دایورت تماس خود به شماره C اقدام كند و مشترك A با مشترك B تماس بگیرد، پاسخگوی تماس C بوده كه در این صورت هزینه مكالمه به میزان یك تماس داخلی برای مشترك A و به میزان یك تماس بین‌الملل برای مشترك B منظور خواهد شد؛ مشترك C در هر دو صورت بین‌الملل و داخلی در مورد دایورت هزینه‌ای پرداخت نمی‌كند اما درصورت دایورت بین‌الملل، هزینه مشترك A داخلی و برای مشترك B هزینه بین‌الملل محاسبه می‌شود.

درصورت دایورت داخلی برای مشترك A، هزینه داخلی و برای مشترك B هم هزینه داخلی محاسبه خواهد شد؛ هم‌چنین درصورت دایورت تلفن همراه در داخل كشور به یک شماره بین‌الملل علاوه بر هزینه عادی بین‌الملل مبلغ 7/44 تومان نیز در هر دقیقه به این میزان اضافه می‌شود.

به گزارش ایسنا در زمان رومینگ در صورت افزایش كاركرد تلفن همراه بیش از مبلغ 200 دلار شركت ارتباطات سیار ایران برای قطع تلفن همراه مجاز است اما به‌دلیل تاخیر در ارسال این اطلاعات امكان قطع دقیقا در حد مجاز تعیین شده وجود نداشته و مسوولیت پرداخت بدهی به هر میزان تا قبل از زمان قطع برعهده مشترك است. ضمن آنكه احتمال انتقال بخشی از مبلغ كاركرد تلفن به صورتحساب دوره بعد وجود دارد.

توصیه می‌شود كه درصورت مفقود شدن گوشی مشترك در خارج از كشور بلافاصله مراتب به یكی از بستگان درجه یك فرد در داخل كشور اطلاع داده شود تا از طریق مراجعه به ادارات دولتی مشتركان نسبت به قطع آن اقدام كنند.

 
   26 بهمن 1389
0 نظر
3.00
  7 رای

نظرات کاربران

در حال بارگذاری