سرویس خبر
11 بهمن 1389 ساعت 16:51
1 نظر

 

سیستم DVBH گوشی 5330 نوکیا در ایران فعال شد

گروه خبری GSM: تا چندی پیش این سیستم برای گوشی 5330 نوکیا در ایران فعال نبود ...

گروه خبری GSM: تا چندی پیش این سیستم برای گوشی 5330 نوکیا در ایران فعال نبود اما خبر های رسیده حاکی از آن می باشدکه چند روزی است این سیستم برای گوشی 5330فعال گردیده است.

سیستم Digital Video Broadcasting - Handheld تکنولوژی دریافت امواج تلوزیونی روی دستگاههای کوچک مانند موبایل ها از طریق ماهواره است.

گروه خبری GSM: تا چندی پیش این سیستم برای گوشی 5330 نوکیا در ایران فعال نبود اما خبر های رسیده حاکی از آن می باشدکه چند روزی است این سیستم برای گوشی 5330فعال گردیده است.

سیستم Digital Video Broadcasting - Handheld تکنولوژی دریافت امواج تلوزیونی روی دستگاههای کوچک مانند موبایل ها از طریق ماهواره است.  11 بهمن 1389
1 نظر
4.00
  36 رای

نظرات کاربران

در حال بارگذاری