سرویس خبر
7 آذر 1402 ساعت 10:40
3 نظر

 

آخرین قیمت گوشی‌های سامسونگ در بازار ایران (آذر ۱۴۰۲)

برند سامسونگ از نام‌های شناخته شده و پرطرفدار در کشورمان بوده که این شهرت و محبوبیت را مدیون سری موبایل گلکسی است. در ادامه شاهد آخرین قیمت محصولات این شرکت خواهیم بود.

نام محصولحافظهرمقیمت (تومان)
گلکسی اس ۲۳ اولترا۲۵۶۸موجودی بازار بسیار کم است
۲۵۶۱۲۴۹/۴۰۰/۰۰۰ تومان
۵۱۲۱۲۶۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان
گلکسی اس ۲۳ پلاس۲۵۶۸۴۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان
۵۱۲۸موجودی بازار بسیار کم است
گلکسی اس ۲۳۱۲۸۸موجودی بازار بسیار کم است
۲۵۶۸۴۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان
گلکسی زد فولد ۴۵۱۲۱۲۶۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان
۲۵۶۱۲۵۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان
گلکسی زد فولد ۳۵۱۲۱۲۵۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان
۲۵۶۱۲موجودی بازار بسیار کم است
گلکسی اس ۲۲ اولترا۵۱۲۱۲۴۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان
۲۵۶۱۲۴۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان
۲۵۶۸موجودی بازار بسیار کم است
گلکسی اس ۲۲ پلاس۲۵۶۸موجودی بازار بسیار کم است
۱۲۸۸موجودی بازار بسیار کم است
گلکسی اس ۲۲۲۵۶۸۳۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان
۱۲۸۸۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
گلکسی زد فلیپ ۴۵۱۲۸۴۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان
۲۵۶۸۳۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان
گلکسی نوت ۲۰ اولترا۲۵۶۸۳۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان
گلکسی اس ۲۱ اف ای۲۵۶۸۱۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان
۱۲۸۸ ۱۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان
گلکسی اس ۲۰ اف ای۲۵۶۸موجودی بازار بسیار کم است
گلکسی A73۲۵۶۸۲۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان
۱۲۸۸۱۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان
۱۲۸۶موجودی بازار بسیار کم است
گلکسی A54۲۵۶۸۱۴/۱۰۰/۰۰۰ تومان
۱۲۸۸۱۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان
گلکسی A53۲۵۶۸ ۱۳/۷۰۰/۰۰۰  تومان
۱۲۸۸۱۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان
۱۲۸۶موجودی بازار بسیار کم است
گلکسی M53۱۲۸۸۱۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان
۱۲۸۶۱۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان
گلکسی A34۲۵۶۸۱۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان
۱۲۸۸۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان
۱۲۸۶۹/۴۰۰/۰۰۰  تومان
گلکسی A33 5G۱۲۸۸۱۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان
۱۲۸۶۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان
گلکسی M33۱۲۸۸۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان
گلکسی A24۱۲۸۸۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان
۱۲۸۶۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان
۱۲۸۴۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان
گلکسی A23۱۲۸۶۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان
۱۲۸۴ ۸/۵۵۰/۰۰۰ تومان 
۶۴۴۸/۱۰۰/۰۰۰ تومان
گلکسی A14 4G۶۴۴۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان
۱۲۸۶۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان
گلکسی A14 5G۶۴۴۷/۴۵۰/۰۰۰ تومان
۱۲۸۴موجودی بازار بسیار کم است
۱۲۸۶موجودی بازار بسیار کم است
گلکسی A13۱۲۸۶موجودی بازار بسیار کم است
۱۲۸۴۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان
۶۴۴۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان
گلکسی F13۶۴۴۵/۱۰۰/۰۰۰ تومان
گلکسی A04s۱۲۸۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
۶۴۴۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان
۳۲۳۴/۰۰۰/۰۰۰  تومان
گلکسی A04e۶۴۳۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان
۳۲۳۳/۱۰۰/۰۰۰  تومان
گلکسی A03 Core۳۲۲۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان
گلکسی A03۳۲۳۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان
۳۲۴موجودی بازار بسیار کم است
۶۴۴موجودی بازار بسیار کم است
۱۲۸۴۴/۸۵۰/۰۰۰ تومان


  7 آذر 1402
3 نظر
4.40
  10 رای
نظرات کاربران

در حال بارگذاری