سرویس خبر
26 دی 1388 ساعت 13:31
22 نظر

 

شرایط استرداد مبلغ پرداختی شارژ اینترنتی

گروه خبری GSM: مبلغ پرداختی مشترکان درصورت خرید ناموفق شارژ اینترنتی قابل بازگشت اسـت...

گروه خبری GSM: معاونبازاریابی و امور مشترکان شرکت ارتباطات سیار گفت: در فرآیند خرید کارت شارژاینترنتی چنانچه مشترک با مشکل فنی روبرو شود و موفق به خرید شارژ نگردد، مبلغپرداخت شده ظرف 24 ساعت به حساب بانکی وی عودت داده می‌شود.
محمدمهدیعطوفی در گفت وگو با موبنا در مورد مواجه شدن مشترکان با برخیاختلالات در سیستم بانکی و اینترنت هنگام خرید الکترونیکی و اینترنتی کارت شارژاظهار داشت: با توافقات به عمل آمده با بانک‌ها‌، هر مشکلی در فرآیند خرید و انتقالاعتبار کارت شارژ اینترنتی پیش بیاید و تحویل پین کد انجام نشود‌‌، ظرف 24 ساعت مبلغدریافت شده توسط بانک‌ها به صورت اتوماتیک به حساب پرداخت کننده وارد می‌شود.
ویاین مشکلات را ناشی از قطع شدن شبکه عنوان کرد و افزود: اگر در فرآیند خرید و یاانتقال اعتبار کارت شارژ سیم‌کارت‌های اعتباری رمز توسط سیستم ارائه شده و اعتبارمشترک هم کم شود اما مشترک نتواند از این رمز استفاده کند‌، مشترک باید به قسمتپیگیری سایت اینترنتی همراه‌اول مراجعه کرده و مشکل خود را به راحتی حلکند.
عطوفی ادامه داد: چنانچه اعتبار از مشترک کم شده باشد اما رمزی دریافت نکند، مبلغ اعتبار ظرف 24 ساعت به حساب وی عودت داده می‌شود.
به گزارش موبنا همراهاول بیش از 17 میلیون مشترک سیم‌کارت اعتباری دارد.

گروه خبری GSM: معاونبازاریابی و امور مشترکان شرکت ارتباطات سیار گفت: در فرآیند خرید کارت شارژاینترنتی چنانچه مشترک با مشکل فنی روبرو شود و موفق به خرید شارژ نگردد، مبلغپرداخت شده ظرف 24 ساعت به حساب بانکی وی عودت داده می‌شود.
محمدمهدیعطوفی در گفت وگو با موبنا در مورد مواجه شدن مشترکان با برخیاختلالات در سیستم بانکی و اینترنت هنگام خرید الکترونیکی و اینترنتی کارت شارژاظهار داشت: با توافقات به عمل آمده با بانک‌ها‌، هر مشکلی در فرآیند خرید و انتقالاعتبار کارت شارژ اینترنتی پیش بیاید و تحویل پین کد انجام نشود‌‌، ظرف 24 ساعت مبلغدریافت شده توسط بانک‌ها به صورت اتوماتیک به حساب پرداخت کننده وارد می‌شود.
ویاین مشکلات را ناشی از قطع شدن شبکه عنوان کرد و افزود: اگر در فرآیند خرید و یاانتقال اعتبار کارت شارژ سیم‌کارت‌های اعتباری رمز توسط سیستم ارائه شده و اعتبارمشترک هم کم شود اما مشترک نتواند از این رمز استفاده کند‌، مشترک باید به قسمتپیگیری سایت اینترنتی همراه‌اول مراجعه کرده و مشکل خود را به راحتی حلکند.
عطوفی ادامه داد: چنانچه اعتبار از مشترک کم شده باشد اما رمزی دریافت نکند، مبلغ اعتبار ظرف 24 ساعت به حساب وی عودت داده می‌شود.
به گزارش موبنا همراهاول بیش از 17 میلیون مشترک سیم‌کارت اعتباری دارد.  26 دی 1388
22 نظر
1.80
  5 رای

نظرات کاربران

در حال بارگذاری