تست همراه اول

سرویس خبر
19 مهر 1398 ساعت 12:53
0 نظر

 

شرایط فروش چری (مهر 98)

مدیران خودرو جدیدترین شرایط فروش محصولات چری را منتشر کرد.

شرایط فروش چری آریزو 5 دستی - مهر 98

مبلغ خودرو (ریال) جمع مبالغ پرداختی (بیمه+مالیات+ 40 درصد مبلغ خودرو) مدت (ماه) نحوه پرداخت مبلغ هر قسط سود تسهیلات زمان تحویل مدل
1,987,000,000 825,960,567 12 4 چک 3 ماهه 338,170,000 21 درصد 45 روز کاری 98
1,987,000,000 841,958,000 24 8 چک 3 ماهه 186,328,000 21 درصد 45 روز کاری 98
1,987,000,000 856,323,000 36 12 چک 3 ماهه 136,414,000 21 درصد 45 روز کاری 98
1,987,000,000 870,831,000 48 16 چک 3 ماهه 111,971,000 21 درصد 45 روز کاری 98
1,987,000,000 885,818,000 60 20 چک 3 ماهه 97,704,000 21 درصد 45 روز کاری 98

شرایط فروش چری آریزو 5 توربو - مهر 98

مبلغ خودرو (ریال) جمع مبالغ پرداختی (بیمه+مالیات+ 40 درصد مبلغ خودرو) مدت (ماه) نحوه پرداخت مبلغ هر قسط سود تسهیلات زمان تحویل مدل
2,466,000,000 1,267,212,906 12 4 چک 3 ماهه 349,743,000 21 درصد 45 روز کاری 98
2,466,000,000 1,284,184,000 24 8 چک 3 ماهه 192,705,000 21 درصد 45 روز کاری 98
2,466,000,000 1,299,183,000 36 12 چک 3 ماهه 141,083,000 21 درصد 45 روز کاری 98
2,466,000,000 1,314,258,000 48 16 چک 3 ماهه 115,803,000 21 درصد 45 روز کاری 98
2,466,000,000 1,329,801,000 60 20 چک 3 ماهه 101,048,000 21 درصد 45 روز کاری 98

شرایط فروش چری تیگو 5 - مهر 98

مبلغ خودرو (ریال) جمع مبالغ پرداختی (بیمه+مالیات+ 40 درصد مبلغ خودرو) مدت (ماه) نحوه پرداخت مبلغ هر قسط سود تسهیلات زمان تحویل مدل
3,129,00,000 1,297,160,989 12 4 چک 3 ماهه 532,528,000 21 درصد 30 روز کاری 98
3,129,00,000 1,321,601,000 24 8 چک 3 ماهه 293,418,000 21 درصد 30 روز کاری 98
3,129,00,000 1,343,971,000 36 12 چک 3 ماهه 214,816,000 21 درصد 30 روز کاری 98
3,129,00,000 1,366,691,000 48 16 چک 3 ماهه 176,324,000 21 درصد 30 روز کاری 98
3,129,00,000 1,390,218,000 60 20 چک 3 ماهه 153,858,000 21 درصد 30 روز کاری 98

شرایط فروش چری تیگو 7 - مهر 98

مبلغ خودرو (ریال) جمع مبالغ پرداختی (بیمه+مالیات+ 40 درصد مبلغ خودرو) مدت (ماه) نحوه پرداخت مبلغ هر قسط سود تسهیلات زمان تحویل مدل
4,373,000,000 1,810,447,193 12 4 چک 3 ماهه 744,245,000 21 درصد 30 روز کاری 98
4,373,000,000 1,844,084,000 24 8 چک 3 ماهه 410,072,000 21 درصد 30 روز کاری 98
4,373,000,000 1,875,174,000 36 12 چک 3 ماهه 300,220,000 21 درصد 30 روز کاری 98
4,373,000,000 1,906,840,000 48 16 چک 3 ماهه 246,425,000 21 درصد 30 روز کاری 98
4,373,000,000 1,939,668,000 60 20 چک 3 ماهه 215,027,000 21 درصد 30 روز کاری 98
نظرات کاربران

در حال بارگذاری