تست همراه اول

سرویس خبر
18 بهمن 1396 ساعت 18:40
3 نظر

 

گزارش ارزیابی کیفی خودروهای داخلی (دی 96)

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، جدیدترین گزارش خود از میزان کیفیت خودروهای تولیدی در کشور را منتشر کرد که به بررسی آن می‌پردازیم.

در دی ماه ۱۳۹۶ تعداد ۹۸۷۴۸ دستگاه خودرو تولید گردید که ۹۹ درصد از حجم تولیدات به خودروهای گروه سبک و یک درصد دیگر به خودروهای گروه سنگین اختصاص دارد. خودروهای تولیدی کشور در این ماه، شامل ۴۳ مدل خودرو درگروه سبک و ۱۰ مدل در گروه سنگین است.

گروه سبک

۱- بخش وانت

در این بخش در سطح قیمتی ۲، خودروی وانت تندر با اخذ ۳ ستاره کیفی بالاترین کیفیت خودروهای تولیدی ساخت داخل را در این ماه به خود اختصاص داده است.

۲- بخش سواری

در این بخش، در سطح قیمتی ۱ خودروهای پژو ۲۰۰۸، نیومزدا ۳ و گرند ویتارا، در سطح قیمتی ۲ خودروهای کیا سراتو و هیوندای i20، در سطح قیمتی ۳ خودروی آسا ۳۰ Bو در سطح قیمتی ۴، رنو ساندرو ، پژو ۲۰۷ اتوماتیک، تندر۹۰ پلاس اتوماتیک و پارس تندر با اخذ ۴ ستاره کیفی بالاترین کیفیت خودروهای تولیدی ساخت داخل را در این ماه به خود اختصاص دادند.

جدول سطوح کیفی خودروهای گروه سبک - بخش وانت

از تاریخ  ۹۶/۱۰/۰۱  لغایت  ۹۶/۱۰/۳۰

رده کیفی

نام شرکت سازنده

خودرو

رتبه کیفی

کلاس قیمت

(میلیون ریال)

گروه

★★★☆☆

ایران خودرو

وانت تندر

1

پائین تر از  500

وانت

★★☆☆☆

بهمن موتور

وانت مزدا-کارا 2000 تک کابین

2

★☆☆☆☆

ایران خودرو دیزل

وانت آریسان

3

★☆☆☆☆

بهمن موتور

وانت مزدا-کارا 2000 دوکابین

4

★☆☆☆☆

زامیاد

وانت نیسان تک سوز

5

★☆☆☆☆

زامیاد

وانت نیسان دوگانه سوز

6

جدول سطوح کیفی خودروهای گروه سبک - بخش سواری

از تاریخ  ۹۶/۱۰/۰۱  لغایت  ۹۶/۱۰/۳۰

رده کیفی

نام شرکت سازنده

خودرو

رتبه کیفی

کلاس قیمت

(میلیون ریال)

گروه

★★★★☆

ایران خودرو

پژو 2008

1

بالاتر از  1000

سواری

★★★★☆

بهمن موتور

نیو مزدا  3

2

★★★★☆

ایران خودرو خراسان

گرندویتارا

3

★★★★☆

سایپا

کیا سراتو

1

750-1000

★★★★☆

کرمان موتور

هیوندای  i20

2

★★★☆☆

ایران خودرو خراسان

هایما S7 اتوماتیک

3

★★★☆☆

کرمان موتور

JAC -S5

4

★★★☆☆

مدیران خودرو

تیگو 5

5

★★★★☆

بهمن موتور

B30  آسا

1

500-750

★★★☆☆

سایپا-سیتروئن

چانگان  CS35

2

★★★☆☆

مدیران خودرو

آریزو  5

3

★★★☆☆

کرمان موتور

JAC -J5

4

★★☆☆☆

کرمان موتور

لیفان X60 اتوماتیک

5

★★★★☆

پارس خودرو

رنو ساندرو

1

250-500

★★★★☆

ایران خودرو

پژو 207 اتوماتیک

2

★★★★☆

ایران خودرو

تندر 90 پالس اتوماتیک

3

★★★★☆

پارس خودرو

پارس تندر

4

★★★☆☆

پارس خودرو

تندر 90 پارس خودرو

5

★★★☆☆

ایران خودرو

تندر 90

6

★★★☆☆

ایران خودرو

رانا

7

★★★☆☆

ایران خودرو

206  پژو

8

★★★☆☆

ایران خودرو

دنا پلاس

9

★★★☆☆

پارس خودرو

برلیانس  H230

10

★★★☆☆

ایران خودرو

206SD  پژو

11

★★☆☆☆

مدیران خودرو

New MVM 315

12

★★☆☆☆

ایران خودرو

دنا

13

★★☆☆☆

ایران خودرو

دانگ فنگ  H30

14

★★☆☆☆

ایران خودرو  تبریز

سورن

15

★★☆☆☆

ایران خودرو خراسان

پژو 405 خراسان

16

★★☆☆☆

ایران خودرو

پژو پارس

17

★★☆☆☆

ایران خودرو  تبریز

سمند تبریز

18

★★☆☆☆

سایپا-سیتروئن

ساینا

19

★★☆☆☆

سایپا-سیتروئن

تیبا

20

★★☆☆☆

سایپا

تیبا 2

21

★☆☆☆☆

سایپا

X131  سایپا

1

پائین تر از 250

★☆☆☆☆

سایپا

X132  سایپا

2

★☆☆☆☆

پارس خودرو

سایپا X131 پارس خودرو

3

جدول مقایسه سطوح کیفیت - گروه سبک

آدیت ملی

نام شرکت سازنده

خودرو

رتبه کیفی

کلاس قیمت

(میلیون ریال)

گروه

 

تغییرات کیفی

دی 96

آذر 96

رده کیفی

رده کیفی

-

★★★★☆

-

ایران خودرو

2008  پژو

1

 

 

باالتر از 1000

سواری

-

★★★★☆

★★★★☆

بهمن موتور

نیو مزدا  3

2

-

★★★★☆

★★★★☆

ایران خودرو خراسان

گرندویتارا

3

-

★★★★☆

★★★★☆

سایپا

کیا سراتو

1

 

 

 

750-1000

-

★★★★☆

★★★★☆

کرمان موتور

هیوندای  i20

2

-

★★★☆☆

★★★☆☆

ایران خودرو خراسان

هایما S7 اتوماتیک

3

-

★★★☆☆

★★★☆☆

کرمان موتور

JAC -S5

4

-

★★★☆☆

★★★☆☆

مدیران خودرو

تیگو  5

5

-

★★★★☆

-

بهمن موتور

B30  آسا

1

 

 

 

500-750

-

★★★☆☆

★★★☆☆

سایپا-سیتروئن

چانگان  CS35

2

-

★★★☆☆

★★★☆☆

مدیران خودرو

آریزو  5

3

-

★★★☆☆

★★★☆☆

کرمان موتور

JAC -J5

4

-

★★☆☆☆

-

کرمان موتور

لیفان X60 اتوماتیک

5

-

★★★★☆

★★★★☆

پارس خودرو

رنو ساندرو

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250-500

-

★★★★☆

★★★★☆

ایران خودرو

پژو 207 اتوماتیک

2

-

★★★★☆

★★★★☆

ایران خودرو

تندر 90 پالس اتوماتیک

3

-

★★★★☆

★★★★☆

پارس خودرو

پارس تندر

4

-

★★★☆☆

★★★☆☆

پارس خودرو

تندر 90 پارس خودرو

5

-

★★★☆☆

★★★☆☆

ایران خودرو

تندر 90

6

-

★★★☆☆

★★★☆☆

ایران خودرو

رانا

7

-

★★★☆☆

★★★☆☆

ایران خودرو

206  پژو

8

-

★★★☆☆

★★★☆☆

ایران خودرو

دنا پلاس

9

-

★★★☆☆

-

پارس خودرو

برلیانس  H230

10

-

★★★☆☆

★★★☆☆

ایران خودرو

206SD  پژو

11

-

★★☆☆☆

★★☆☆☆

مدیران خودرو

New MVM 315

12

-

★★☆☆☆

★★☆☆☆

ایران خودرو

دنا

13

-

★★☆☆☆

★★☆☆☆

ایران خودرو

دانگ فنگ  H30

14

-

★★☆☆☆

★★☆☆☆

ایران خودرو تبریز

سورن

15

★★☆☆☆

★☆☆☆☆

ایران خودرو خراسان

پژو 405 خراسان

16

-

★★☆☆☆

★★☆☆☆

ایران خودرو

پژو پارس

17

-

★★☆☆☆

★★☆☆☆

ایران خودرو تبریز

سمند تبریز

18

-

★★☆☆☆

★★☆☆☆

سایپا-سیتروئن

ساینا

19

★★☆☆☆

★☆☆☆☆

سایپا-سیتروئن

تیبا

20

-

★★☆☆☆

★★☆☆☆

سایپا

تیبا 2

21

-

★☆☆☆☆

★☆☆☆☆

سایپا

X131  سایپا

1

 

پائین تر از 250

-

★☆☆☆☆

★☆☆☆☆

سایپا

X132  سایپا

2

-

★☆☆☆☆

★☆☆☆☆

پارس خودرو

سایپا X131 پارس خودرو

3

-

★★★☆☆

★★★☆☆

ایران خودرو

وانت تندر

1

 

 

 

 

پائین تر از 500

وانت

-

★★☆☆☆

★★☆☆☆

بهمن موتور

وانت مزدا-کارا 2000 تک کابین

2

-

★☆☆☆☆

★☆☆☆☆

ایران خودرو دیزل

وانت آریسان

3

-

★☆☆☆☆

★☆☆☆☆

بهمن موتور

وانت مزدا-کارا 2000 دوکابین

4

-

★☆☆☆☆

★☆☆☆☆

زامیاد

وانت نیسان تک سوز

5

-

★☆☆☆☆

★☆☆☆☆

زامیاد

وانت نیسان دوگانه سوز

6

گروه سنگین

۱- بخش باری

در این بخش، خودروهای کامیونت ایسوزو K75NPR، کامیون ولوو باری۴۶۰ FM، کامیون ایسوزو  M75NPR،

کشنده ولوو ۵۰۰FH، کشنده اسکانیا ۴۱۰G، کشنده ولوو ۴۶۰FH و کشنده ولوو ۴۶۰FM ، با اخذ ۴ ستاره کیفی بالاترین کیفیت خودروهای تولیدی ساخت داخل را در این ماه به خود اختصاص دادند.

۲- بخش مسافری

در این بخش، تنها خودروی تولیدی، اتوبوس بین شهری اسکانیا ۴۲۱۲ مارال است.

جدول سطوح کیفی خودروهای گروه سنگین

از تاریخ  ۹۶/۱۰/۰۱  لغایت  ۹۶/۱۰/۳۰

رده کیفی

نام شرکت سازنده

خودرو

رتبه کیفی

گروه

★★★☆☆

عقاب افشان

اتوبوس بین شهری اسکانیا 4212 مارال

1

اتوبوس

★★★★☆

بهمن دیزل

کامیونت ایسوزو  NPR75K

1

کامیونت

★☆☆☆☆

سایپا دیزل

کامیونت الوند

2

★★★★☆

سایپا دیزل

کامیون ولوو باری FM460

1

کامیون

★★★★☆

بهمن دیزل

کامیون ایسوزو  NPR75M

2

★★★★☆

سایپا دیزل

کشنده ولوو  FH500

1

کشنده

★★★★☆

ماموت دیزل

کشنده اسکانیا  G410

2

★★★★☆

سایپا دیزل

کشنده ولوو  FH460

3

★★★★☆

سایپا دیزل

کشنده ولوو  FM460

4

★☆☆☆☆

سیبا موتور

FAW J6  کشنده

5

جدول مقایسه سطوح کیفیت - گروه سنگین

آدیت ملی

نام شرکت سازنده

خودرو

 

تغییرات کیفی

دی 96

آذر 96

رده کیفی

رده کیفی

-

★★★☆☆

-

عقاب افشان

اتوبوس بین شهری اسکانیا 4212 مارال

-

★★★★☆

★★★★☆

بهمن دیزل

کامیونت ایسوزو  NPR75K

-

★☆☆☆☆

★☆☆☆☆

سایپا دیزل

کامیونت الوند

-

★★★★☆

-

سایپا دیزل

کامیون ولوو باری FM460

★★★★☆

★★★☆☆

بهمن دیزل

کامیون ایسوزو  NPR75M

-

★★★★☆

★★★★☆

سایپا دیزل

کشنده ولوو  FH500

-

★★★★☆

★★★★☆

ماموت دیزل

کشنده اسکانیا  G410

-

★★★★☆

★★★★☆

سایپا دیزل

کشنده ولوو  FH460

-

★★★★☆

-

سایپا دیزل

کشنده ولوو  FM460

-

★☆☆☆☆

-

سیبا موتور

FAW J6  کشنده

   18 بهمن 1396
3 نظر
4.64
  11 رای

نظرات کاربران

در حال بارگذاری