تست همراه اول

سرویس خبر
29 اسفند 1395 ساعت 21:38
2 نظر

قیمت بیمه شخص ثالث

بیمه شخص ثالث 96 + جدول قیمت

نرح حق بیمه سالیانه و همچنین بیمه حوادث راننده انواع وسایل نقلیه از سوی بیمه مرکزی برای سال 1396 اعلام شد.

# در سال 96 نرخ دیه 1.05% درصد افزایش می‌یابد و به همین دلیل نیز حق بیمه شخص ثالث 10% بیشتر شده است.

# نرخ تعهدات بدنی (دیه) معادل 280 میلیون تومان، تعهدات مالی 7 میلیون تومان و تعهدات بیمه حوادث راننده نیز 210 میلیون تومان است.

نرخ بیمه انواع سواری در سال 96
نوع وسیلهحق بیمه
کمتر از 4 سیلندر760 هزار تومان
پیکان، پراید و سپند900 هزار تومان
سایر 4 سیلندرها1 میلیون و 58 هزار تومان
بیش از 4 سیلندر1 میلیون و 184 هزار تومان
توجه: مبلغ حق بیمه برای وسایل نقلیه سواری با کاربری آژانس، تاکسی، کرایه و مسافرکشی شخصی درون‌شهری 20% و سواری کرایه و مسافرکش شخصی برون‌شهری 35% بیشتر از حق بیمه وسایل نقلیه سواری مشابه است.
نرخ بیمه انواع موتورسیکلت در سال 96
نوع وسیلهحق بیمه
گازی188 هزار و 800 تومان
دنده‌ای یک سیلندر230 هزار و 600 تومان
دو سیلندر و بیشتر253 هزار و 300 تومان
دنده‌ای سه‌چرخ (سایدکار)272 هزار و 400 تومان
نرخ بیمه انواع وسایل نقلیه بارکش در سال 96
نوع وسیلهحق بیمه
تا یک تن931 هزار تومان
یک تا سه تن1 میلیون و 121 هزار تومان
سه تا پنج تن1 میلیون و 419 هزار تومان
پنج تا ده تن1 میلیون و 818 هزار تومان
ده تا بیست تن2 میلیون و 115 هزار و 500 تومان
بیش از بیست تن2 میلیون و 242 هزار تومان
توجه: چنانچه وسیله نقلیه بارکش برای حمل مواد منفجره بکار برود 50% و چنانچه برای حمل مواد سوختی مایع و گازی استفاده شود 25% به حق بیمه اضافه می‌گردد.
نرخ بیمه انواع وسایل نقلیه سنگین تجاری در سال 96
نوع وسیلهحق بیمه
کشاورزی، راه‌سازی و ساختمانی5 میلیون و 574 هزار تومان
حمل زباله و خیابان پاک‌کن‌ها9 میلیون و 58 هزار تومان
نرخ بیمه انواع وسایل نقلیه عمومی در سال 96
نوع وسیله (با احتساب راننده)حق بیمه
7 نفره2 میلیون و 179 هزار تومان
9 نفره2 میلیون و 242 هزار تومان
ون 10 نفره2 میلیون و 267 هزار تومان
مینی‌بوس 16 نفره2 میلیون و 787 هزار تومان
مینی‌بوس 21 نفره2 میلیون و 895 هزار تومان
اتوبوس 27 نفره4 میلیون و 269 هزار تومان
اتوبوس 40 نفره5 میلیون و 371 هزار تومان
اتوبوس 44 نفره5 میلیون و 700 هزار تومان
توجه: به وسایل نقلیه عمومی که متعلق به بیمه‌گذار بوده و مخصوص جابجایی کارکنان آن باشد یا در صورتیکه متعلق به مراکز آموزشی بوده و مخصوص حمل و نقل دانش‌آموزان و دانشجویان باشد و نیز به وسایل نقلیه عمومی شهری 20% تخفیف داده خواهد شد.

# تعرفه حق بیمه آمبولانس، وساین نقلیه ویژه حمل خون، حمل وسایل رادیولوژی و آتش‌نشانی باتوجه به نوع و ظرفیت آن‌ها براساس تعرفه وسایل نقلیه مشابه محاسبه خواهد شد.

# وسایل نقلیه‌ای که برای تعلیم رانندگی هستند، 15% به حق بیمه اضافه می‌شود.

# چنانچه از سال ساخت وسایل نقلیه، بیش از 15 سال گذشته باشد، به ازای هرسال مازد بر 15 سال، 2% و حداکثر 10% به حق بیمه اضافه می‌شود.

# حداکثر حق بیمه پوشش حوادث راننده برای سواری 63 هزار تومان، برای اتوبوس و بارکش 210 هزار تومان و برای موتورسیکلت 52 هزار و 500 تومان است که به حق بیمه شخص ثالث اضافه می‌شود.

# براساس قانون، به حق بیمه هر خودرو مبلغ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود.

تخفیف‌های عدم خسارت نسبت به حق بیمه متعلقه در بیمه شخص ثالث و حوادث راننده در سال 96
سالدومسومچهارمپنجمششمهفتمهشتمنهم و بیشتر
تخفیف10%15%20%30%40%50%60%70%

در کانال‌های اینستاگرام و تلگرام ما خبرهایی هست که شما از آنها بی‌خبرید!  29 اسفند 1395
2 نظر
4.43
  7 رای
نظرات کاربران

در حال بارگذاری