خانهاخبار

بر چسبی برای جوی استیک کردن صفحه ن…

بر چسبی برای جوی استیک کردن صفحه نمایش آیفون

گروه خبری GSM: به تازه گی بر چسبی ساخته شده که با متصل کردن آن صفحه نمایش ...

۱۳۸۹/۸/۱۶

گروه خبری GSM: به تازه گی بر چسبی ساخته شده که با متصل کردن آن صفحه نمایش آیفون می توانید به راحتی بازی ها را انجام دهید.

این بر چسب ها صفحه نمایش را برای بازی کردن به راحتی یک دسته بازی تبدیل می کند.

قیمت این برچسب ها حدود 7.80 دلار است.

image