خانهاخبار
هواپيمايي بريتانيا با 11 هزار پيامك عذرخواهي كرد

هواپيمايي بريتانيا با 11 هزار پيامك عذرخواهي كرد

گروه خبری GSM :شركت خطوط هواپی بریتانیا با گشایش ترمینال شماره 5 خود مجبور به ارسال بیش از 11 هزار پیامك عذرخواهی شد.
۱۳۸۷/۱/۲۵

گروه خبری  GSM :شركت خطوط هواپی بریتانیا با گشایش ترمینال شماره 5 خود مجبور به ارسال بیش از 11 هزار پیامك عذرخواهی شد.

به گزارش همنا، این خط هوایی از پیامك برای ارتباط با حدود 25 درصد از 40 هزار مسافری كه خواستار دریافت پیام های هشدار شده بودند، استفاده كرد.
استفاده این خط هوایی از پیامك به این دلیل بود كه ترمینال تازه ساخت این خط هوایی به دلیل مواجه شدن با مشكل جدی، مجبور به كنسل كردن و یا تاخیر در پروازها شد.
خط هوایی بریتانیا كه در استفاده از سرویس های جدید برای برقراری ارتباط با مسافران خود پیشرو است،‌از چند زبان مختلف برای سرویس دهی به مسافران خود استفاده می كند تا آنها بتوانند به صورت آنلاین از ساعت های پرواز، چك كردن وسایل و بلیت خود هشدار شوند.

گروه خبری  GSM :شركت خطوط هواپی بریتانیا با گشایش ترمینال شماره 5 خود مجبور به ارسال بیش از 11 هزار پیامك عذرخواهی شد.

به گزارش همنا، این خط هوایی از پیامك برای ارتباط با حدود 25 درصد از 40 هزار مسافری كه خواستار دریافت پیام های هشدار شده بودند، استفاده كرد.
استفاده این خط هوایی از پیامك به این دلیل بود كه ترمینال تازه ساخت این خط هوایی به دلیل مواجه شدن با مشكل جدی، مجبور به كنسل كردن و یا تاخیر در پروازها شد.
خط هوایی بریتانیا كه در استفاده از سرویس های جدید برای برقراری ارتباط با مسافران خود پیشرو است،‌از چند زبان مختلف برای سرویس دهی به مسافران خود استفاده می كند تا آنها بتوانند به صورت آنلاین از ساعت های پرواز، چك كردن وسایل و بلیت خود هشدار شوند.

اخبار مشابه

برای ثبت نظر خود وارد حساب کاربری شوید.

دیدگاه‌ها (0 نظر)