خانهاخبار
قیمت پایین سیم کارت اعتباری مزاحمت تلفنی را افزایش داده است

قیمت پایین سیم کارت اعتباری مزاحمت تلفنی را افزایش داده است

گروه خبری GSM: قیمت پایین برخی سیم كارت های اعتباری در کشور باعث بروز بسیاری از مزاحمت های تلفنی شده است و در این خصوص هیچ گونه قانون مشخصی در کشور وجود ندارد.
۱۳۸۶/۹/۲۰

گروه خبری GSM: قیمت پایین برخی سیم كارت های اعتباری در کشور باعث بروز بسیاری از مزاحمت های تلفنی شده است و در این خصوص هیچ گونه قانون مشخصی در کشور وجود ندارد.

"رضا پرویزی"، متخصص حقوق فناوری اطلاعات، در گفت و گو با "موبنا" گفت: این نوع سیم کارتها به دلیل مسئولیت پذیر نبودن اپراتور ارائه دهنده خدمات وقتی كه توسط نخستین متقاضی به خریدار بعدی واگذار می شوند،دیگر قابل ردیابی نیستند .

بنابراین مشخص نیست كه مالك فعلی آنها چه كسی است و كدام شخصیت حقیقی باید در قبال سوءاستفاده از آن پاسخگو باشد.

وی گفت: برای بررسی این موارد باید به پروانه اپراتور مراجعه کرد تا مشخص شود در پروانه اپراتور چه پیش بینی هایی در زمینه امنیتی شده است.

وی ادامه داد: در واقع اپراتور مسئولیت دارد و باید مشخص کند سیم کارت در اختیار چه کسانی است.

وی اظهارداشت: البته در قانون شرکت مخابرات و قوانین مجازات اسلامی به مزاحمت های تلفنی اشاره شده است و  در خصوص مزاحمت های تلفنی با کمبود قانون مواجه نیستیم. اما احتمال بروز مشکلات در اجرای این گونه قوانین وجود دارد.

به گفته کارشناسان سیم کارت های اعتباری اپراتور دوم هم اکنون به طور گسترده و ارزان در دسترس مردم است و به دلیل جابجایی پی در پی مالکیت نمی توان از سوء استفاده از آن_ که بسیار گسترده شده است_جلوگیری کرد.

گروه خبری GSM: قیمت پایین برخی سیم كارت های اعتباری در کشور باعث بروز بسیاری از مزاحمت های تلفنی شده است و در این خصوص هیچ گونه قانون مشخصی در کشور وجود ندارد.

"رضا پرویزی"، متخصص حقوق فناوری اطلاعات، در گفت و گو با "موبنا" گفت: این نوع سیم کارتها به دلیل مسئولیت پذیر نبودن اپراتور ارائه دهنده خدمات وقتی كه توسط نخستین متقاضی به خریدار بعدی واگذار می شوند،دیگر قابل ردیابی نیستند .

بنابراین مشخص نیست كه مالك فعلی آنها چه كسی است و كدام شخصیت حقیقی باید در قبال سوءاستفاده از آن پاسخگو باشد.

وی گفت: برای بررسی این موارد باید به پروانه اپراتور مراجعه کرد تا مشخص شود در پروانه اپراتور چه پیش بینی هایی در زمینه امنیتی شده است.

وی ادامه داد: در واقع اپراتور مسئولیت دارد و باید مشخص کند سیم کارت در اختیار چه کسانی است.

وی اظهارداشت: البته در قانون شرکت مخابرات و قوانین مجازات اسلامی به مزاحمت های تلفنی اشاره شده است و  در خصوص مزاحمت های تلفنی با کمبود قانون مواجه نیستیم. اما احتمال بروز مشکلات در اجرای این گونه قوانین وجود دارد.

به گفته کارشناسان سیم کارت های اعتباری اپراتور دوم هم اکنون به طور گسترده و ارزان در دسترس مردم است و به دلیل جابجایی پی در پی مالکیت نمی توان از سوء استفاده از آن_ که بسیار گسترده شده است_جلوگیری کرد.

اخبار مشابه

برای ثبت نظر خود وارد حساب کاربری شوید.

دیدگاه‌ها (0 نظر)