خانهاخبار
موبایل وایمکس به عنوان فناوری مناسب اپراتور سوم پیشنهاد شد

موبایل وایمکس به عنوان فناوری مناسب اپراتور سوم پیشنهاد شد

گروه خبری GSM:مدیرعامل شركت توسعه ارتباطات پرمند فناوری موبایل وایمكس را در اپراتور سوم تلفن همراه ضروری دانست و آن را فناوری مناسب این اپراتور عنوان كرد.
۱۳۸۶/۸/۱۴

گروه خبری GSM:مدیرعامل شركت توسعه ارتباطات پرمند فناوری موبایل وایمكس را در اپراتور سوم تلفن همراه ضروری دانست و آن را فناوری مناسب این اپراتور عنوان كرد.

به گزارش ایستنا مهندس "نوبهار" مدیر عامل شرکت توسعه ارتباطات پرمند در همایش فناوری‌های بی‌سیم باند وسیع و چشم‌انداز آن در ایران با تاكید بر اینكه برگزار كنندگان مزایده اپراتور سوم تلفن همراه به جای تكنولوژی نسل سوم باید گزینه موبایل وایمكس را انتخاب كنند، اظهار داشت:موبایل وایمكس در شبكه‌های مخابراتی، ظرفیت‌های ترافیك با حجم بالای داده را انتقال می‌دهد و موجب پرداخت هزینه كمتر از سوی مشترك نهایی خواهد شد.

وی همچنین گفت استانداردهای این تكنولوژی برای ورود سریع‌تر به بازار مصرف در دنیا تدوین شده است و دسترسی راحت جهانی، سیستم باز، امنیت شبكه، سرعت بالای انتقال و ظرفیت ترافیكی بالاتر در مقایسه با نسل 3G از ویژگی های مثبت آن به شمار می رود. مهندس محمود خسروی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم در این همایش از مزایده فناوری و ایمکس در زمستان سال جاری خبر داد و گفت: تا ماه آینده، ضوابط پیشنهادی مزایده فناوری و ایمکس به تصویب کمیسیون مقررات خواهد رسید. او در مورد مزایده افزود: این مزایده به صورت ملی، منطقه ای و استانی است و تعداد مجوز هر منطقه 5-3 مورد خواهد بود. مجوز این فعالیت هم با امر از صللاحیت به بخش خصوصی واگذار می شود.

گروه خبری GSM:مدیرعامل شركت توسعه ارتباطات پرمند فناوری موبایل وایمكس را در اپراتور سوم تلفن همراه ضروری دانست و آن را فناوری مناسب این اپراتور عنوان كرد.

به گزارش ایستنا مهندس "نوبهار" مدیر عامل شرکت توسعه ارتباطات پرمند در همایش فناوری‌های بی‌سیم باند وسیع و چشم‌انداز آن در ایران با تاكید بر اینكه برگزار كنندگان مزایده اپراتور سوم تلفن همراه به جای تكنولوژی نسل سوم باید گزینه موبایل وایمكس را انتخاب كنند، اظهار داشت:موبایل وایمكس در شبكه‌های مخابراتی، ظرفیت‌های ترافیك با حجم بالای داده را انتقال می‌دهد و موجب پرداخت هزینه كمتر از سوی مشترك نهایی خواهد شد.

وی همچنین گفت استانداردهای این تكنولوژی برای ورود سریع‌تر به بازار مصرف در دنیا تدوین شده است و دسترسی راحت جهانی، سیستم باز، امنیت شبكه، سرعت بالای انتقال و ظرفیت ترافیكی بالاتر در مقایسه با نسل 3G از ویژگی های مثبت آن به شمار می رود. مهندس محمود خسروی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم در این همایش از مزایده فناوری و ایمکس در زمستان سال جاری خبر داد و گفت: تا ماه آینده، ضوابط پیشنهادی مزایده فناوری و ایمکس به تصویب کمیسیون مقررات خواهد رسید. او در مورد مزایده افزود: این مزایده به صورت ملی، منطقه ای و استانی است و تعداد مجوز هر منطقه 5-3 مورد خواهد بود. مجوز این فعالیت هم با امر از صللاحیت به بخش خصوصی واگذار می شود.

اخبار مشابه

برای ثبت نظر خود وارد حساب کاربری شوید.

دیدگاه‌ها (0 نظر)