• 1
 • مرتب سازی مطالب
   در حال بارگذاری
   iOS 13.2 با پشتیبانی از Deep Fusion و ایرپاد پرو منتشر شد
   چهارمین نسخه آزمایشی iOS 13.2 برای توسعه دهندگان عرضه شد
   دومین نسخه آزمایشی iOS 13.2 عرضه شد | بررسی تغییرات
   • 1

  • در حال بارگذاری