• 1
 • مرتب سازی مطالب
   در حال بارگذاری
   نسخه وب اینستاگرام به صورت محدود به قابلیت ارسال دایرکت مجهز شد
   اپلیکیشن دایرکت اینستاگرام آخر ماه May به کار خود پایان می دهد
   اینستاگرام در فکر عرضه اپلیکیشن پیام‌رسان مستقل با نام Direct
   • 1

  • در حال بارگذاری