• 1
 • مرتب سازی مطالب
   در حال بارگذاری
   اولین ماموریت عملیاتی کرو دراگون اسپیس ایکس به ایستگاه فضایی انجام شد
   اسپیس‌ایکس با موفقیت اولین کرو دراگون سرنشین‌دار را به مدار فرستاد
   اسپیس ایکس موفق به پرتاب Crew Dragon شد؛ گامی مهم برای ارسال انسان به فضا
   • 1

  • در حال بارگذاری