• 1
 • مرتب سازی مطالب
   در حال بارگذاری
   واکسن استرازنکا و بیون‌تک در برابر گونه‌های جدید ویروس کرونا اثربخش خواهند بود
   اثرگذاری بسیار بالای واکسن ویروس کرونای فایزر تایید شد
   • 1

  • در حال بارگذاری