• 1
 • مرتب سازی مطالب
   در حال بارگذاری
   گوگل مپس تعداد مبتلایان به کوید-19 در یک منطقه را نمایش می‌دهد
   بیش از 100 فروشگاه اپل بازگشایی می‌شوند اما به شما اجازه ورود نمی‌دهند
   آیا با خوردن غذای بیرون کرونا می‌گیریم؟
   20 فروردین 1399
   • 1

  • در حال بارگذاری