• 1
 • مرتب سازی مطالب
   در حال بارگذاری
   پنجمین نسخه آزمایشی iOS 13 برای توسعه دهندگان عرضه شد
   دومین نسخه آزمایشی iOS 13 برای توسعه دهندگان عرضه شد
   ششمین نسخه آزمایشی iOS 12 برای توسعه دهندگان عرضه شد
   پنجمین نسخه آزمایشی iOS 12 برای توسعه دهندگان عرضه شد
   نسخه آزمایشی سوم iOS 10.3 منتشر شد
   • 1

  • در حال بارگذاری