• 1
 • مرتب سازی مطالب
   در حال بارگذاری
   دانشمندان داده‌هایی در مولکول‌های کنترل‌گر متابولیسم آدمی ذخیره می‌کنند
   دانشمندان موفق شدند یک فایل GIF را روی DNA یک باکتری زنده ذخیره کنند!
   • 1

  • در حال بارگذاری