• 1
 • مرتب سازی مطالب
   در حال بارگذاری
   شرایط فروش پراید 131 (19 آذر 98)
   کمبود قطعات چه بر سر خودروسازان آورده است؟!
   ۱۴ خودرویی که تولیدشان متوقف شد
   توقف تولید 20 مدل خودرو داخلی تا پایان سال 97
   تولید تنها iDevice غیر رتینا متوقف شد
   • 1

  • در حال بارگذاری