• 1
 • مرتب سازی مطالب
   در حال بارگذاری
   اریک اشمیت از علل پنهان تحریم هوآوی توسط آمریکا می‌گوید
   اریک اشمیت، مدیرعامل سابق گوگل، از آلفابت جدا شده است
   22 اردیبهشت 1399
   اریک اشمیت اعتراف کرد: آیفون دارم!
   رئیس هیئت مدیره آلفابت و عکاسی با آیفون از یک مسابقه!
   • 1

  • در حال بارگذاری